Matt Ridley: Původ ctnosti

Má slovo „cnosť“ pre človeka dnešnej doby ešte význam? Alebo už vonia archaizmom, nepoužiteľným pre dnešný svet? Matt Ridley vo svojej knihe Původ ctnosti zosumarizoval niekoľko úvah a myšlienok o občianskej spoločnosti a medziľudských vzťahoch vo svetle reciprocity […]