Matt Ridley: Původ ctnosti

Má slovo „cnosť“ pre človeka dnešnej doby ešte význam? Alebo už vonia archaizmom, nepoužiteľným pre dnešný svet? Matt Ridley vo svojej knihe Původ ctnosti zosumarizoval niekoľko úvah a myšlienok o občianskej spoločnosti a medziľudských vzťahoch vo svetle reciprocity a férového jednania s inými ľuďmi. Viac i menej úspešné stratégie ľudského jednania […]

Gary Chapman: Päť jazykov ocenenia v práci

Dobrý tím nevznikne len tak, z večera do rána a sám od seba. Tím je tvorený jednotlivcami s rôznymi hodnotami a potrebami, a to čo skvele funguje pri motivácii jedného môže zničiť motiváciu druhého.  Gary Chapman definoval týchto päť základných „jazykov“, teda spôsobov, ako môžeme ľuďom vo svojich tímoch […]

Vedomý manažér a koučovacie princípy v praxi

Karol, ty si nesmierne produktívny a tvorivý človek. Počas svojej kariréry si sa podieľal na vedeckých projektoch, participoval si na The Prince of Wales Business Leaders Forum vo Veľkej Británii, publikoval si desiatky odborných článkov, vydal si dva romány a napísal dve divadelné hry. Okrem […]

Stáž z pohľadu zákonníka práce

Pozná zákonník práce pojem “stáž”? V Zákonníku práce, ani v platnej právnej úprave SR neexistuje definícia pojmu stáž resp. stážista. O akom modeli zamestnávania hovoríme? V prípade stáže nejde o zamestnávanie v pravom zmysle slova. Pracovná stáž je určitou formou odbornej praxe, práce alebo dobrovoľníctva. Pre stážistu predstavuje proces […]