Z lektorského denníka I.

Počítače, internet, mobily, rôzne aplikácie a služby, ktoré ešte pred necelými dvomi dekádami patrili do ríše sci-fi, nám dnes uľahčujú život v rôznych oblastiach. Teda, ako komu. Moje prvé školenie IT zručností zamerané na MS Word a MS Excel pre nezamestnaných som zahájila s miernymi obavami. Naučiť ľudí pracovať s MS Word a MS Excel […]