Čo je a čo nie je firemné vzdelávanie?

Minimalista by povedal, že firemné vzdelávanie je vzdelávanie zamestnancov vo firme – a mal by pravdu. Človek s väčším zmyslom pre detail by ho definoval ako získavanie, zvyšovanie, prehlbovanie a udržiavanie kvalifikácie zamestnancov – a tiež by mal pravdu. Pravdu by mal aj formalista s […]