Od varenia lekváru po úspešnú tímovú spoluprácu

Predstavte si, že chcete variť lekvár. Slivky sú už na premenu viac než súce, každá ruka dobrá. Variť lekvár sama je jednak nuda, ale hlavne otrava, pretože deň pred varením samotným treba načistiť a namlieť kilá tých sladkých šťavnatých sliviek a odhánať osy a nachystať vhodné drevo. Počas varenia zase lekvár nemôže ostať ani pol minúty bez […]

Východiská firemného vzdelávania

V minulom článku som uviedol, že firemné vzdelávanie je odhaľovanie a odstraňovanie rozdielov medzi tým čo je a tým čo je žiaduce a je jedným z prostriedkov premeny ľudského potenciálu na ľudský kapitál.  Ak s tým súhlasíte, poďme sa pozrieť z čoho takéto vzdelávanie vychádza. Vízia, dlhodobé, strednodobé a krátkodobé plány vašej firmy a jej […]

Matt Ridley: Původ ctnosti

Má slovo „cnosť“ pre človeka dnešnej doby ešte význam? Alebo už vonia archaizmom, nepoužiteľným pre dnešný svet? Hoci sa podľa medializovaného stavu našej spoločnosti môže zdať, že áno, kniha „Pôvod cnosti“ od Matta Ridleyho je relatívne čerstvého dáta (1996) a dá sa teda zaradiť medzi moderné populárno-náučné knihy – a má nám čo povedať. Matt Ridley v nej […]