Východiská firemného vzdelávania

V minulom článku som uviedol, že firemné vzdelávanie je odhaľovanie a odstraňovanie rozdielov medzi tým čo je a tým čo je žiaduce a je jedným z prostriedkov premeny ľudského potenciálu na ľudský kapitál.  Ak s tým súhlasíte, poďme sa pozrieť z čoho takéto vzdelávanie vychádza. […]

Matt Ridley: Původ ctnosti

Má slovo „cnosť“ pre človeka dnešnej doby ešte význam? Alebo už vonia archaizmom, nepoužiteľným pre dnešný svet? Hoci sa podľa medializovaného stavu našej spoločnosti môže zdať, že áno, kniha „Pôvod cnosti“ od Matta Ridleyho je relatívne čerstvého dáta (1996) a dá sa teda zaradiť medzi moderné […]

Príprava zamestnancov na vzdelávanie

Z mojich doterajších skúseností môžem bez okolkov tvrdiť, že príprava zamestnancov na ich vzdelávanie je najpodceňovanejšia aktivita celého firemného vzdelávania. Druhým dychom hneď dodávam, že práve ona patrí k najzásadnejším. Dovolím si tvrdiť, že práve od nej závisí či budú vzdelávacie ciele naplnené. Jednoducho, či […]

Viete ako vznikli pracovné pohovory?

Pracovný pohovor je dnes bežnou súčasťou výberu zamestnancov. Hoci tu a tam sa ozvú hlasy z odbornej komunity, ktoré volajú ku zamysleniu sa nad ich efektivitou a presnosťou, pracovné pohovory zatiaľ ostávajú súčasťou praxe. Ako sa vlastne do nej dostali? Po ére lovcov a zberačov nastala […]

Jak nastavit firemní vzdělávání, aby lidi nejenom bavilo, ale aby se i vyplatilo?

Chcete, aby vaši lidé prodávali více nebo aby spolu lépe spolupracovali? Investujete spoustu peněz do školení, ale bez velkých výsledků? Hledáte cestu, jak nastavit vaše firemní vzdělávání tak, aby vzdělávání podporovalo vaše firemní cíle a dosahovalo vysoké míry návratnosti finanční investice? Pokud to dobře zvládneme, zvýšíme účinnost […]