Asertivita a asertívna komunikácia

Interaktívne školenie je vhodné pre manažérov a riadiacich pracovníkov, ale aj pre zamestnancov spoločnosti. Vedomosti a zručnosti získané v tomto školení pomôžu účastníkom:
 • prevziať zodpovednosť za vlastnú komunikáciu, či už je to komunikácia so zákazníkom, náročným šéfom alebo problematickým kolegom
 • dostať pod kontrolu konflikty a strach z nich
 • aktívne riadiť konfliktné situácie
 • komunikovať účinnejšie, sebavedomejšie a s väčšou istotou
 • pokojne zvládať stresové komunikačné situácie
 • získať a udržať si zdravý odstup v emocionálne vypätých situáciách

Školenie je interaktívne, všetky techniky si v bezpečí vzdelávacieho priestoru nacvičíme tak, aby ste mali možnosť si vyskúšať, ako ich budete môcť uplatňovať vo svojom živote.

Z obsahu:

 • Komunikačné štýly
 • Aktívne počúvanie
 • Verbálna komunikácia. Účinné slová, intonácia a iné faktory, vďaka ktorým budete presvedčivý
 • Neverbálna komunikácia. Ako ovplyvňovať vlastné neverbálne prejavy a čítať druhých
 • Techniky kladenia otázok
 • Spätná väzba
 • Komunikácia v skupine
 • Asertívne práva
 • Asertívne techniky
 • Vznik, predchádzanie a spôsoby riešenia konfliktov

 


Chcete toto alebo iné školenie na mieru pre pracovníkov vašej spoločnosti? Informujte sa o voľných termínoch realizácie a cenovej ponuke!

Iné firemné školenia: