Vedomý manažér a koučovacie princípy v praxi

Karola Heriana ma zaujal fantastickou prednáškou o dramaturgii a scénaristike v rámci lektorskej práce. Nedávno sa mi pripomenul pozvánkou na kurz “Základy koučingu”, ktorý vedie a pre mňa to bola skvelá príležitosť ho trochu vyspovedať. Karol, ty si nesmierne produktívny a tvorivý človek. Počas svojej kariréry si sa podieľal na vedeckých projektoch, participoval si na The […]

Stáž z pohľadu zákonníka práce

Pozná zákonník práce pojem “stáž”? V Zákonníku práce, ani v platnej právnej úprave SR neexistuje definícia pojmu stáž resp. stážista. O akom modeli zamestnávania hovoríme? V prípade stáže nejde o zamestnávanie v pravom zmysle slova. Pracovná stáž je určitou formou odbornej praxe, práce alebo dobrovoľníctva. Pre stážistu predstavuje proces vzdelávania, nadobúdania, rozvíjania zručností, skúseností, schopností, prepojenie teórie s praxou. Zároveň […]