FIREMNÉ VZDELÁVANIE: Manažérske zručnosti

Zážitkové školenie (ELM) “Rozvoj manažérskych zručností” je určené pre skúsených manažérov, ktorí chcú do svojej praxe vniesť prvky moderného manažmentu, osvojiť si inovatívne prvky vedenia ľudí a rozšíriť svoje existujúce kompetencie. Školenie je zamerané na praktické úlohy a riešenia najčastejších výziev pri vedení, hodnotení a rozvoji tímov tak, aby tieto dosahovali optimálny výkon.

Interaktívny priebeh školenia vám umožní vyskúšať si všetky zručnosti, experimentovať s rôznymi prístupmi a technikami manažmentu a zistiť, ktoré z nich budete chcieť používať v praxi. Po absolvovaní workshopu budete vedieť:

 • Ako rozpoznať a efektívne viesť rôzne osobnostné typy
 • Ako dosiahnúť spoluprácu medzi rôznymi osobnostnými typmi v tíme
 • Ako podporiť ovorenosť a tvorivosť jednotlivcov pri riešení tímových úloh
 • Ako sa dopracovať ku najlepšiemu riešeniu vo vzťahu ku cieľom organizácie

Z obsahu:

 • Rola manažéra a výzvy súčasnosti
 • Manažérske štýly a ich využitie
 • Ciele manažmentu
 • Psychologické pomôcky pre manažérov
 • Efektívna komunikácia presvedčivého manažéra
 • Komunikačné kódy, komunikačná hmla, komunikačné štýly
 • Čítanie a interpretácia signálov neverbálnej komunikácie
 • Manažérska klasika vo svetle psychológie: zadávanie úloh, vedenie porady a spätná väzba
 • Práca s konfliktom
 • Zvyšovanie angažovanosti
 • Koučovacie princípy v manažérskej praxi

Každý účastník získa:

 • študijné materiály
 • osvedčenie o úspešnom absolvovaní školenia
 • bonusové konzultácie


Chcete toto alebo iné školenie na mieru pre pracovníkov vašej spoločnosti? Informujte sa o voľných termínoch realizácie a cenovej ponuke!

Iné firemné školenia: