Firemné vzdelávanie

Všetky školenia sa vyznačujú vysokou mierou interaktivity, ktorá umožňuje účastníkom zážitkovou metódou precvičiť si všetky metódy, postupy a techniky, ktoré sú zasadené vždy do zrozumiteľného a praktického rámca.

Počas vzdelávacej aktivity samotnej dbáme na rôznorodosť učebných štýlov a rešpektujeme prirodzené prostredie účastníkov. Obsah každého školenia je pripravený na mieru a reflektuje prípadové štúdie z praxe ako aj najmodernejšie poznatky z oblasti psychológie, riadenia ľudských zdrojov a manažmentu.

Všetky školenia, ako aj ostatné služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.

Najobľúbenejšie školenia:

Konzultačné služby:

  • Assesment Center a Development Center
  • Mapovanie kompetencií zamestnancov
  • Nastavenie kompetenčného modelu v organizácii
  • Audit vzdelávacich potrieb v organizácii
  • Zavedenie a nastavenie systému vzdelávania v organizácii
  • Zavedenie a nastavenie efektívneho náborového procesu v organizácii

Napíšte nám, ako vám môžeme pomôcť!