Konzultačné služby

Konzultačné služby sú vhodnou voľbou pre personálnych manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí potrebujú získať podporu počas realizácie zmien v spoločnosti, vyriešiť konkrétny problém z oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktorý sa týka náboru, legislatívy alebo vzdelávania, pomôcť objektívne zhodnodiť úroveň kompetencií jednotlivých riadiacich pracovníkov, vytvoriť a nastaviť kompetenčný model v organizácii, zaviesť merateľné výstupy (KPI a ROI), systém a štruktúru do HR procesov alebo vypracovať vhodné metodiky, smernice a procesy.

Konzultačné služby:

Priebeh spolupráce pri tomto type projektov je rôznorodý a odvíja sa od konkrétnej situácie vo vašej spoločnosti, od vašich potrieb. Riešením môže byť Assessment Center/ Development Center, koučovací rozhovor, tieňovanie pracovníkov, audit efektivity HR procesov,  nastavenie efektívneho systému vzdelávania, náboru a iných personálnych oblastí, ale aj dlhodobá on-site podpora formou interm spolupráce.  Aj túto službu poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.

Vyžiadajte si termín nezáväznej konzultácie!