Kurzy pre verejnosť

Širšej odbornej aj laickej verejnosti ponúkame celú škálu oblastí vzdelávania  aktivít s cieľom pomôcť vám rozvíjať vaše zručnosti. Vzdelávacie aktivity sú určené pre rozvoj zručností, ktoré potrebujete buď pre rýchlejší kariérny rast, získanie nového zamestnania alebo jednoducho vám pomôžu zlepšiť váš osobný život, cítiť sa lepšie a plniť si svoje sny. Prečítajte si, čo sa môžete s nami naučiť!

jarny koktail WORKSHOP javurkova dimensions