O spoločnosti

Dimensions Consulting Services s.r.o. od roku 2013 poskytuje vzdelávacie služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov, náboru a výberu zamestnancov, manžérskeho vzdelávania komunikačných zručností, sebarozvoja a pestovania harmonického života. Našim klientom pomáhame:

 • Osvojiť si metódy a techniky ako získať, vybrať, rozvíjať a udržať si správnych ľudí
 • Rozvíjať manažérske zručností manažérov a lídrov zodpovedných za  rast a úspech spoločnosti
 • Efektívne zvládnuť pracovno-právnu legislatívu
 • Zvyšovať komunikačné a iné soft skills kompetencie zamestnancov
 • Získať digitálne kompetencie pre efektívnu prácu so sociálnymi sieťami

Pre klientov z radov jednotlivcov ponúkame vzdelávanie v oblastiach:

 • Asertívna komunikácia
 • Time management a stanovenie cieľov
 • Strategický marketing pre rozvoj podnikania a budovanie osobnej značky
 • Zásady všímavosti v každodennom živote. Pestovanie harmonického života bez stresu
 • Plánovanie kariéry v súlade so svojimi cieľmi, talentom a cestou duše
 • Sebapoznanie a budovanie osobnej sily podľa štyroch elementov
 • Sebavedomie a autentické vzťahy


Za kľúčové princípy spoločnosti pokladáme dostupnosť vzdelávacích služieb pre klientov bez ohľadu na ich lokalitu a veľkosť firmy, odbornosť pri príprave a realizácii vzdelávania a kvalitu realizovanej vzdelávacej aktivity nielen počas jej trvania, ale aj s následným servisom po ukončení, vrátane hodnotiacich správ a iných užitočných výstupov.


Rýchly kontakt:

E-mail: office@dimensions.sk

Telefón: 0949 123 777

Kontaktná osoba: Martina Javůrková, MBA