O spoločnosti

Ponúkame vysoko kvalitné, odborne pripravené firemné školenia a poradenstvo. Našou doménou je všetko, čo sa týka riadenia ľudských zdrojov a personalistiky, či už je to výber zamestancov, ich adaptácia, rozvoj a vzdelávanie, kompetenčné matice, alebo nastavenie a optimalizácia vašich kľúčové HR procesov ako recruitment, vedenie pracovných pohovorov a hodnotenie zamestnancov. Spolupracujeme primárne s klienmi z automotive a ICT segmentu, ale dvere u nás majú otvorené aj klienti zo segmentov retail a FMCG. Radi sa zoznámime aj s vami!

 

Vyberte si z našich školení

Školíme:

 • Líniových manažérov a riadiacich pracovníkov
 • HR manažérov
 • Recruiterov
 • Personalistov
 • Interných lektorov a budúcich školiteľov

 Pozrieť školenia

 

 


Vyberte si oblasť, v ktorej vám môžeme pomôcť

Poradíme vám, ako:

 • Pripraviť vaše HR oddelenie a personálne procesy na audit IATF
 • Zmapovať existujúce kompetencie a ich úroveň; identifikovať chýbajúce kompetencie a urobiť analýzu vzdelávacích potrieb v organizácii
 • Nastaviť kritéria hodnotenia zamestnancov
 • Štandardizovať HR procesy
 • Mať správu osobných údajov pod kontrolou v súlade s požiadavkami GDPR tak, aby nedošlo ku predimenzovaniu, ale ani podceneniu rizík

 Pozrieť konzultačné služby

 


Sme tu pre vás. Kontaktujte nás na office@dimensions.sk

Iné služby:

 • Interim HR manažér alebo HR špecialista pre špecifickú oblasť
 • Ad-hoc príprava podkladov ako šablóny, smernice, dokumenty, pracovné poriadky a vzory zmlúv v pracovno – právnom vzťahu
 • Analýza potenciálnych rizík pri spracúvaní osobných údajov podľa GDPR vo vašom špecifickom prostredí – čo musíte, čo môžete a čo nie
 • Implementácia a koordinácia nastavenia procesov spracúvania osobných údajov podľa GDPR
 • Data Protection Officer/ zodpovedná osoba podľa GDPR
 • Data Protection Advisor

Kontaktovať nás ihneď