O spoločnosti

Ponúkame vysoko kvalitné, odborne pripravené firemné školenia a poradenstvo. Našou doménou je všetko, čo sa týka riadenia ľudských zdrojov a personalistiky, či už je to výber zamestancov, ich adaptácia, rozvoj a vzdelávanie, kompetenčné matice, alebo nastavenie a optimalizácia vašich kľúčové HR procesov ako recruitment, vedenie pracovných pohovorov a hodnotenie zamestnancov. Spolupracujeme primárne s klienmi z automotive a ICT segmentu, ale dvere u nás majú otvorené aj klienti zo segmentov retail a FMCG. Radi sa zoznámime aj s vami!

Cieľom našej práce je váš komfort a istota, že osobné údaje spracúvate správne

GDPR služby

 • Analýza potenciálnych rizík pri spracúvaní osobných údajov podľa GDPR vo vašom špecifickom prostredí – čo musíte, čo môžete a čo nie
 • Audity GDPR
 • Odborné ad hoc konzultácie
 • Príprava dokumentácie
 • Sprostredkovateľské zmluvy
 • Školenia a oboznámenie poverených osôb
 • Nastavenia procesov v súlade s GDPR

Pozrieť GDPR služby


Vyberte si oblasť, v ktorej vám môžeme pomôcť

Poradenstvo:

 • Pred-audit a príprava HR oddelenia na audit IATF
 • Personálne audity
 • Kompetenčné modely
 • Controlling – personálne náklady pod kontrolou
 • Pracovno-práva agenda
 • Hodnotenie zamestnancov
 • Vzdelávací proces
 • Náborový proces a vedenie pracovných pohovorov
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov
 • Firemná kultúra
 • Príprava podkladov ako šablóny, smernice, dokumenty, pracovné poriadky a vzory zmlúv

Pozrieť konzultačné služby


Školíme:

 • Líniových manažérov a riadiacich pracovníkov
 • HR manažérov
 • Recruiterov
 • Personalistov
 • Interných lektorov a budúcich školiteľov

 Pozrieť školenia

 

Kontaktovať nás ihneď