9 vecí, ktoré som sa naučila od Sherlocka Holmesa

Vraj keď je človek otvorený, každý, s kým sa stretne, môže byť jeho učiteľom. V starých dobrých detektíkach, skvele vypointovaných kriminálnych prípadoch, nachádzam nielen mentálny relax, ale aj inšpiráciu aj pre život. Niekoľko užitočných vecí som sa naučila aj od najslávnejšieho detektíva, pána Sherlocka Holmesa.

  1.      Nie je dôležité, čo si o vás myslia iní, ale to čo viete

Ak budete robiť to čo ostatní, dostanete sa tam, kam ostatní – napríklad do slepej uličky pri pátraní alebo v kariére či vo vzťahu. Sherlock Holmes nebol imúnny voči výsmechu a prehliadaniu svojich schopností, ale vedel, že jediný spôsob ako dokáže, že jeho metódy fungujú bude tak, že budú fungovať, teda prinášať výsledky. Nikdy sa nehádal, neobhajoval, nevysvetľoval vopred, vždy najprv konal, pričom použil svoje unikátne, pre iných nezvyčajné a možno aj smiešne, metódy. Následne prezentoval výsledky.

2.      Počúvajte poriadne, čo vám iní hovoria 

Jedným z charakteristických gest Sherlocka Holmesa bolo, že pri počúvaní mal zatvorené oči a ruky založené tak, že sa dotýkali bruškami prstov. Pred začiatkom rozhovoru si samozrejme nezabudol všimnúť, čo má klient na sebe, ako je upravený a ako celkovo pôsobí. Vďaka svojmu zvyku nepodceňovať maličkosti a schopnosti aktívne počúvať, sa dokázal skvele pýtať, čím získal neoceniteľné doplňujúce informácie. 

Prenesené do našej všednej reality, položme si otázku – čo je začiatkom každého konfliktu? Žeby prepočutie alebo prehliadnutie niečoho dôležitého?  Mimochodom, dobrá správa je, že aktívne počúvanie je schopnosť, ktorá sa dá tréningom vypestovať.

3.      Pravidelne relaxujte

Jasné, počuli sme to už aspoň tisíckrát. Work-life balance. Čas pre seba, koníčky, atď. Nesmierne ma rozčuľovalo, keď uprostred najnapínavejšej dedukcie Sherlock Holmes požiadal doktora Watsona o husle alebo sa rozhodol vybrať sa na akýsi koncert. Vždy so slovami „Teraz ale nechajme celý prípad na pokoji a vychutnajme si krásu hudby/ večeru/ prechádzku“ alebo čosi podobné. 

V knihe rezonuje všetkými kapitolami Holmesova schopnosť totálne sa odpútať od problému a presmerovať svoju pozornosť na pekné stránky života, oslobodiť myseľ a za krátku, ale intenzívnu chvíľu oddychu, sa vrátiť k práci s plnou vervou.

4.      Robte to, čo vás baví a prináša vám spokojnosť

Sherlock Holmes pracoval na samých zaujímavých prípadoch. Nešlo o to, či vyzerali zaujímavo na prvý pohľad; dokonca mal skôr tendenciu prijať skôr prípady, ktoré pre všetkých ostatných vyzerali ako jednoduché a nudné. Sherlock Holmes však vďaka svojej pozornosti dokázal predvídať potenciál zaujímavosti prípadu a tešiť sa z jeho náročnosti. 

Myslím si, že keby sme dokázali prekuknúť povrch niektorých príležitostí a dali im šancu, mohli by sa rozvinúť v krásne príbehy. Za najdôležitejšie však pokladám to, že si slávny detektív slobodne vyberal projekty, ktoré ho úprimne bavili.

5.      Poznajte svoje silné stránky a používajte ich

Kto by nepoznal najzákladnejšiu črtu Sherlocka Holmesa? Môžeme za ňu smelo pokladať jeho logické myslenie, pomocou ktorého neomylne dedukoval a riešil aj tie najväčšie záhady; často dokonca od svojho pohodlného krbu. Ako fungujete vy? 

Dáte skôr na svoje pocity alebo na fakty? Ako sa napríklad rozhodujete? C.G. Jung definoval štyri funkcie ľudskej psychiky: myslenie, cítenie, vnímanie a intuíciu. Každý z nás má všetky štyri dary, ale spravidla jeden z nich býva dominantný, pričom je dopĺňaný druhým zo štvorice. Nemusíte si hneď robiť Briggs – Meyers test, určite aj sami viete, či sa môžete spoľahnúť skôr na svoje pocity, intuíciu alebo logiku. Ide totiž o to, či a ako svoje dary používate.

6.      Venujte pozornosť detailom

V knihe zaznelo „všetko je jednoduché, keď nám to niekto vysvetlí“ a je to pravda … “Jak prosté, drahý Watsone!“ Pozornosť detailom sa dá vytrénovať, a podľa mňa základným predpokladom na kvalitné pozorovanie je, že sa človek nenáhli. Aspoň ja som teda schopná vidieť viac detailov, keď nie som v pokluse. 

Ďalším predpokladom dobre vidieť je ochota prijať fakty, ktoré sú v rozpore s našimi zaužívanými predstavami o svete okolo nás. A do tretice – ani röntgenový zrak človeku nepomôže, ak nevie to, čo vidí správne zaradiť, použiť alebo pomenovať, skrátka ak nevie, na čo sa pozerá.

7.      Sústreďte sa na to, čo je dôležité pre vás osobne

Jeden z dialógov medzi dr. Watsonom a Sherlockom Holmesom ma prekvapil viac ako iné. V rozhovore Watson spomenul, že Zem krúži okolo Slnka, na čo sa Holmes poďakoval za informáciu a dodal, že sa ju pokúsi čo najskôr zabudnúť. Prišlo mi zvláštne, že tak inteligentný človek, schopný všímať si neuveriteľné detaily, by mohol zároveň ignorovať vedecké fakty. Jeho vysvetlenie prekvapenému Watsonovi však dáva zmysel: mozog má obmedzenú kapacitu a máme zodpovednosť za to, čo si do „obývačky“ nanosíme.

Ak si tam nanosíme príliš veľa zbytočností, môže sa nám stať, že raz pod nánosmi toho čo nepotrebujeme nenájdeme to, čo potrebovať budeme. Život nie je vedomostná súťaž. Naozaj nebudete horším človekom, ak nebudete mať encyklopedické znalosti každého odboru. Oveľa dôležitejšie je, aby ste vedeli to, čo potrebujete pre svoj život.

8.      Nedovoľte, aby vaše predstavy o sebe stáli v ceste ku dosiahnutiu cieľa

Medzi obľúbené prevleky Sherlocka Holmesa patrili postavy tulákov a žobrákov. Prečo sa neprezliekol za policajta alebo za bohatého, vplyvného muža? Presne totiž vedel, že ak sa chce niečo dozvedieť, viac a pravdivejšie informácie sa dozvie, ak poprosí o pomoc než z pozície moci. 

Sherlock Holmes nepotreboval budovať svoje ego na tom ako vyzerá v očiach iných alebo ako s ním ľudia jednajú; dokázal sa odosobniť od vlastnej dôležitosti a použil každý dostupný prostriedok pre dosiahnutie svojho cieľa.

Ak vás teda niekedy majú za hlupáka, je to v poriadku, môžete sa totiž dozvedieť viac, než by ste očakávali.

9.     Učte sa od tých, ktorí tou cestou prešli pred vami

Hneď na začiatku spolunažívania si doktor Watson všimol, že Sherlock Holmes má veľmi  podrobné a kvalitné vedomosti z najrôznejších odborov, len sú veľmi nesúrodé. Svoje vedomosti najviac budoval na základe starých kriminálnych prípadov, ktoré mu poskytli množstvo stôp a informácií užitočných pre jeho aktuálne pátranie. 

V princípe Sherlock Holmes používal prípadové štúdie z minulosti ako skratky ku riešeniu komplikovaných prípadov. Vďaka týmto skratkám šetril čas a mohol ho venovať preskúmaniu toho, čo bolo úplne nejasné. Učenie sa z príkladov z minulosti, schopnosť porozumieť prípadovej štúdii a aplikovanie naučeného do súčasnosti je jednou z výborných ciest ku úspechu. Ak niečo fungovalo alebo nefungovalo v minulosti, máme nejaké základné východisko, ktoré si môžeme ale nemusíme overovať. Už to totiž v minulosti urobil niekto za nás.

Celkom inšpiratívny chlapík ten Sherlock Holmes, čo poviete? Každý, koho stretnete a všetko, čo zažijete, sa môže stať vašim učiteľom.


Martina Javůrková pôsobila 15 rokov ako konzultantka a manažérka pre oblasť náboru zamestnancov v regióne EMEA. Dnes vedie spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o., ktorú založila v roku 2013. Spolupracuje najmä s rodinnými firmami, malými a strednými podnikmi a inštitúciami na Slovensku. Venuje sa ochrane osobných údajov a marketingu. O praktických GDPR témach píše pre portál www.bezpecnostvpraxi.sk.