Analýza vzdelávacích potrieb a nastavenie vzdelávacieho systému

Analýza tréningových potrieb slúži na identifikáciu a analýzu reálnych vzdelávacích potrieb pracovníkov alebo tímov. Cieľom analýzy je:

 • Správne špecifikovať tréningy na konkrétnu cieľovú skupinu,
 • Získať relevantné údaje o súčasnom stave i dlhodobých plánoch firmy
 • Aké sú požiadavky na kompetencie zamestnancov
 • Dosiahnuť cielené a správne zvolené vzdelávanie pracovníkov
 • Lepšie pripraviť zamestnancov na nové úlohy alebo na konkrétnu prácu

Nie je nezvyčajné, že z rôznych dôvodov vedenie spoločnosti interpretuje atmosféru v spoločnosti či signály od zamestnancov a celkovo vyhodnotí potreby pracovníkov nesprávne. Tomu sa dá vyhnúť spoluprácou s nezaujatým externým poradcom, profesionálom v oblasti vzdelávania, ktorý na základe zistení vypracuje nezávislý posudok a návrh riešení, prípadne vám pomôže aj navrhnúť celý koncept vzdelávania vo vašej spoločnosti s ohľadom na vaše aktuálne, ale aj dlhodobé ciele.

Vďaka analýze tréningových potrieb môžete:

 • znížiť náklady na vzdelávanie, pretože investujete len do vzdelávania, ktoré je naozaj potrebné
 • zvýšiť výkonnosť, motiváciu a lojálnosť zamestnancov, ktorí ocenia cielené a prínosné vzdelávanie

Takto môže analýza vzdelávacích potrieb prebiehať:

 • Analýza popisu pracovného miesta a skutočnej náplne práce zamestnancov
 • Vytvorenie alebo aktualizácia, prípadne iná práca s maticou zodpovedností a kompetenčnými modelmi
 • Individuálne rozhovory s manažérmi a/ alebo jednotlivými pracovníkmi o ich očakávaniach od školení, prípadne potreby pomoci pri výkone práce, ich motivácii vzdelávať sa, o ich úrovni sebareflexie a motivácii pracovať na danom mieste
 • Facilitované skupinové stretnutie s pracovníkmi
 • Workshadowing
 • Písomné vyhodnotenie získaných výsledkov (dáta a ich interpretácia)
 • Analýza kľúčových zistení a návrh „Koho – čo – prečo – ako“ vzdelávať
 • Návrh realizácie tréningov a školení

Zaujala vás možnosť získať analýzu vzdelávacích potrieb vo vašej spoločnosti? Chcete vedieť, aké  tréningy alebo školenia potrebujú vaši ľudia? Informujte sa o možnostiach spolupráce!

Pridaj komentár