Audit GDPR

Audit slúži na overenie, či sú zásady GDPR implementované správne a či sú vo vašej spoločnosti skutočne dodržiavané. Ako audit prebieha?

  • Overíme, či sú správne definované účely, právne základy, zásady spracúvania možné riziká, technické a personálne zabezpečenie voči riziká, ako aj správnosť dokumentácie a zmlúv.
  • Dĺžka auditu sa odvíja od veľkosti vašej spoločnosti a rozsahu spracúvaných údajov.
  • Výstupom auditu je písomná správa a konzultácia s návrhom riešení, ktoré vám pomôžu lepšie zosúladiť vaše existujúce procesy a dokumentáciu s legislatívnymi požiadavkami.
  • Klienti, u ktorých pôsobíme ako zodpovedná osoba získavajú výročný audit za mimoriadne zvýhodnenú cenu.