• Nezaradené

    Rok vo firme

    V tomto článku prinášam súhrn činností, ktorým som sa venovala počas roka 2018. Začnem ale poďakovaním. Ďakujem všetkým klientom, ktorí mi dali dôveru počas roka 2018, či už sme sa stretli len raz alebo spolupracujeme dlhodobejšie. Aj vďaka vám bol môj rok pestrý a v dobrom zmysle slova náročný. Aj vďaka vám sa neustále učím, rozširujem a ukotvujem svoje kompetencie. V neposlednom rade ďakujem za to, že mi spoluprácou s vami pomáhate plniť si svoje osobné sny. Keby som sa chcela na niečo posťažovať, tak asi len na to, že sa ešte stále neviem naklonovať a že deň má ešte stále len 24 hodín. Poďte si ale prečítať, čo som…