• Zákonník práce

    Spôsoby skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

    Nutnosť skončenia pracovného pomeru so zamestnancom je skutočnosťou,  s ktorou je skôr či neskôr konfrontovaný každý zamestnávateľ. Či už ide o organizačné dôvody na strane zamestnávateľa, alebo je podnetom  správanie sa a konanie konkrétneho zamestnanca na pracovisku (nedostatočné a neuspokojivé plnenie pracovných úloh, nevhodné správanie a pod.) je vždy zodpovednosťou zamestnávateľa, aby pracovný pomer ukončil  v súlade s platnou právnou úpravou. Súdna prax je v týchto sporoch jednoznačná a naklonená na stranu zamestnanca, ktorý je vnímaný ako „slabšia“ strana. Nedostatočná znalosť právnej úpravy a z toho plynúce chyby tak vedú k častým rozsudkom o neplatnom skončení pracovného pomeru a spôsobujú zamestnávateľom zbytočné náklady. Prinášame Vám preto základný prehľad spôsobov a postupov ako im predísť. Skončenia pracovného pomeru v súlade so zákonníkom práce Zamestnávateľ môže so…