• Zákonník práce

  Spôsoby skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

  Nutnosť skončenia pracovného pomeru so zamestnancom je skutočnosťou,  s ktorou je skôr či neskôr konfrontovaný každý zamestnávateľ. Či už ide o organizačné dôvody na strane zamestnávateľa, alebo je podnetom  správanie sa a konanie konkrétneho zamestnanca na pracovisku (nedostatočné a neuspokojivé plnenie pracovných úloh, nevhodné správanie a pod.) je vždy zodpovednosťou zamestnávateľa, aby pracovný pomer ukončil  v súlade s platnou právnou úpravou. Súdna prax je v týchto sporoch jednoznačná a naklonená na stranu zamestnanca, ktorý je vnímaný ako „slabšia“ strana. Nedostatočná znalosť právnej úpravy a z toho plynúce chyby tak vedú k častým rozsudkom o neplatnom skončení pracovného pomeru a spôsobujú zamestnávateľom zbytočné náklady. Prinášame Vám preto základný prehľad spôsobov a postupov ako im predísť. Skončenia pracovného pomeru v súlade so zákonníkom práce Zamestnávateľ môže so…

 • Zákonník práce

  Stáž z pohľadu zákonníka práce

  Stáž je stále populárnejší koncept, ako môže budúci zamestnanec spoznať svojho zamestnávateľa a vyskúšať si novú prácu. Zamestnávateľ zase získava cennú príležitosť spoznať potencionálneho budúceho zamestnanca inak ako za stolom v miestnosti na vedenie pracovných pohovorov. S JUDr. Ivanou Zmekovou sme sa rozprávali o tom, čo také stážovanie obnáša z pohľadu zákonníka práce. Pozná zákonník práce pojem “stáž”? V Zákonníku práce, ani v platnej právnej úprave SR neexistuje definícia pojmu stáž resp. stážista. V prípade stáže nejde o zamestnávanie v pravom zmysle slova. Pracovná stáž je určitou formou odbornej praxe, práce alebo dobrovoľníctva. Pre stážistu predstavuje proces vzdelávania, nadobúdania, rozvíjania zručností, skúseností, schopností, prepojenie teórie s praxou. Zároveň môže byť prostriedkom, ktorý pomôže získať zamestnanie.…

 • Zákonník práce

  Výhody a riziká stáže z pohľadu zamestnávateľa

  Stáž je dobre zabehnutým spôsobom, ako môže študent vysokej školy získať prax v odbore, ktorý študuje. Na rozdiel od bežnej brigády, kedy sa študent zameriava skôr na zárobok než na oblasť pôsobenia svojho zamestnávateľa, stáž častokrát nie je zaplatená finančne, ale počas pôsobenia sa študentovi venuje manažér či starší kolega, ktorý mu stanovuje ciele, pracovné úlohy a zaškoľuje ho nielen odborne, ale mu aj pomáha rásť osobnostne. Tento človek má rolu mentora a práve mentoring a jeho kvalita je to, čo odlišuje stáž od brigády. Stáž určite nie je aktivitou vhodnou len pre veľké firmy, aj malá spoločnosť môže mať z toho, že sa venuje študenom touto formou nezanedbateľné výhody.…

 • Zákonník práce

  Zamestnávanie: pracovná zmluva, pracovný poriadok a dohody

  Na rozdiel od spravidla verbálne vyjadrenej pracovnej ponuky, pracovná zmluva je záväzným právnym dokumentom, ktorá zakladá pracovno-právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Je potrebné podpísať ju pred nástupom do zamestnania a dokument musí obsahovať isté povinné náležitosti. Podpisom zmluvy sa stávate jednou zo zmluvných strán a vzťahujú sa na vás ustanovania Zákonníka práce. V zmysle platných zákonov od zmluvy môžu obe strany odstúpiť bez udania dôvodov pred začatím pracovného pomeru alebo počas skúšobnej doby, ak bola dohodnutá. Neodporúčam to však robiť, a ak už áno, tak len z mimoriadnych a zásadných dôvodov. Zamestnanie Zamestnanie je definované ako závislá práca a vzťahuje sa naň definícia zakotvená v § 1 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého za…