• Zákonník práce

  Spôsoby skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

  Nutnosť skončenia pracovného pomeru so zamestnancom je skutočnosťou,  s ktorou je skôr či neskôr konfrontovaný každý zamestnávateľ. Či už ide o organizačné dôvody na strane zamestnávateľa    alebo je podnetom  správanie sa a konanie konkrétneho  zamestnanca na pracovisku (nedostatočné a neuspokojivé plnenie pracovných úloh, nevhodné správanie a pod.) je vždy zodpovednosťou zamestnávateľa, aby pracovný pomer ukončil  v súlade s platnou právnou úpravou. Súdna prax je v týchto sporoch jednoznačná a naklonená na stranu zamestnanca, ktorý je vnímaný ako „slabšia“ strana. Nedostatočná znalosť právnej úpravy a z toho plynúce chyby tak vedú k častým rozsudkom o neplatnom skončení pracovného pomeru a spôsobujú zamestnávateľom zbytočné náklady. Prinášame Vám preto základný prehľad spôsobov a postupov ako im predísť. Zamestnávateľ môže so zamestnancom skončiť pracovný pomer  len spôsobmi, ktoré stanovuje …

 • Zákonník práce

  Stáž z pohľadu zákonníka práce

  Pozná zákonník práce pojem “stáž”? V Zákonníku práce, ani v platnej právnej úprave SR neexistuje definícia pojmu stáž resp. stážista. O akom modeli zamestnávania hovoríme? V prípade stáže nejde o zamestnávanie v pravom zmysle slova. Pracovná stáž je určitou formou odbornej praxe, práce alebo dobrovoľníctva. Pre stážistu predstavuje proces vzdelávania, nadobúdania, rozvíjania zručností, skúseností, schopností, prepojenie teórie s praxou. Zároveň môže byť prostriedkom, ktorý pomôže získať zamestnanie. Na strane subjektov ponúkajúcich stáže (rôzne spoločnosti, inštitúcie čo organizácie) je to predovšetkým príležitosť spoznať a vyskúšať budúceho potenciálneho zamestnanca. Stáže vznikli ako reakcia na pracovný trh, na ktorom zamestnávatelia hľadajú mladých ľudí, absolventov, ktorí majú okrem vzdelania aj predošlé skúsenosti v tom – ktorom odbore. Práve realizovanie stáži…

 • Zákonník práce

  Výhody a riziká stáže z pohľadu zamestnávateľa

  Stáž je už aj u nás veľmi dobre zabehnutým spôsobom, ako môže študent vysokej školy získať prax v odbore, ktorý študuje. Na rozdiel od bežnej brigády, kedy sa študent zameriava skôr na zárobok než na oblasť pôsobenia svojho zamestnávateľa, stáž častokrát nie je zaplatená finančne, ale počas pôsobenia sa študentovi venuje manažér či starší kolega, ktorý mu stanovuje ciele, pracovné úlohy a zaškoľuje ho nielen odborne, ale mu aj pomáha rásť osobnostne. Tento človek má rolu mentora a práve mentoring a jeho kvalita je to, čo odlišuje stáž od brigády. Stáž určite nie je aktivitou vhodnou len pre veľké firmy, aj malá spoločnosť môže mať z toho, že sa venuje…