• Zákonník práce

    Stáž z pohľadu zákonníka práce

    Stáž je stále populárnejší koncept, ako môže budúci zamestnanec spoznať svojho zamestnávateľa a vyskúšať si novú prácu. Zamestnávateľ zase získava cennú príležitosť spoznať potencionálneho budúceho zamestnanca inak ako za stolom v miestnosti na vedenie pracovných pohovorov. S JUDr. Ivanou Zmekovou sme sa rozprávali o tom, čo také stážovanie obnáša z pohľadu zákonníka práce. Pozná zákonník práce pojem “stáž”? V Zákonníku práce, ani v platnej právnej úprave SR neexistuje definícia pojmu stáž resp. stážista. V prípade stáže nejde o zamestnávanie v pravom zmysle slova. Pracovná stáž je určitou formou odbornej praxe, práce alebo dobrovoľníctva. Pre stážistu predstavuje proces vzdelávania, nadobúdania, rozvíjania zručností, skúseností, schopností, prepojenie teórie s praxou. Zároveň môže byť prostriedkom, ktorý pomôže získať zamestnanie.…