Cenník

Ďakujem za záujem o služby, ktoré prostredníctvom mojej spoločnosti poskytujem. Prosím vyberte si svoju službu a pmocou formulára nižšie ma kontaktujte. Formulár nie je záväznou objednávkou. Váš termín bude záväzne rezervovaný na základe našej dohody a uhradenej zálohy.

Mentoring a koučing:

  • základná sadzba: 75 eur/ 1 stretnutie (jedno stretnutie = 60 – 90 minút)
  • zvýhodnená sadzba za 3 stretnutia: 55 eur/ 1 stretnutie, spolu 165 eur
  • zvýhodnená sadzba za 6 týždňový program: 290 eur ( = 48,30 eur za 1 stretnutie)

Podnikové poradenstvo:

  • základná sadzba: 45 eur/ 1 hodina
  • rozsah a výsledná cena sú otázkou dohody 

Ochrana osobných údajov:

  • živnostník: od 150 eur
  • malá spoločnosť: od 450 eur
  • stredne veľká spoločnosť: od 600 eur
  • veľká spoločnosť: od 1400 eur

Zásady spracúvania osobných údajov