Cenník

Ďakujeme za záujem o naše služby. Služby ako biznis konzultácie a GDRP poradenstvo poskytujeme pre malých a stredných podnikateľov, mentoring je vhodný pre jednotlivcov, ktorí chcú rásť. Prosím vyberte si svoju službu a pomocou formulára nižšie nás kontaktujte. Formulár nie je záväznou objednávkou. Na základe tohto formulára vás budeme kontaktovať telefonicky, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe.

Konzultácie pre malých a stredných podnikateľov

Na základe zoznamovacieho rozhovoru, v ktorom:

 • zmapujeme problematické oblasti,
 • definujeme vaše potreby,
 • oboznámime sa s vašimi firemnými cieľmi,

vám pripravíme návrh spolupráce a cenovú ponuku na mieru. Cena poradenstva je kalkulovaná na základe dohodnutého mixu a rozsahu aktivít, náročnosti a dĺžky spolupráce, počtu a odbornosti konzultantov potrebných pre realizáciu vašich cieľov.

Vypracovanie dokumentácie podľa GDPR

Pri tejto forme spolupráce zmapujeme aktuálny stav ochrany osobných údajov a správnosť dokumentácie, prípadne ju pre vás vypracujeme kompletne od začiatku. Výsledkom bude sada na mieru vypracovaných dokumentov, ktoré budú rozsahom a obsahom zodpovedať skutočným potrebám vašej organizácie. Súčasťou vypracovania dokumentácie sú aj konzultácie a zaškolenie vašich pracovníkov, prípadne vás, ak ste majiteľom spoločnosti.

 • živnostník: od 150 eur
 • malá spoločnosť: od 450 eur
 • stredne veľká spoločnosť: od 600 eur
 • veľká spoločnosť: od 1400 eur

Veľkosť spoločnosti – a teda aj výška poplatku – je stanovená:

 • výškou obratu spoločnosti,
 • počtom informačných systémov,
 • rozsahom spracúvaných osobných údajov,
 • rozsahom potrebnej dokumentácie,

Kalkulácia ceny vám bude zaslaná na základe rozhovoru s vami a vyplnenia vstupného dotazníka.

Mentoring

 • základná sadzba: 75 eur/ 1 stretnutie
 • zvýhodnená sadzba za 3 stretnutia: 180 eur
 • zvýhodnená sadzba za 6 týždňový program: 290 eur
 • vernostná zľava 10% pre klientov, ktorý využijú mentoring opakovane v priebehu 12 mesiacov

Kontaktný formulár

Účelom spracúvania osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom tohto formulára, je poskytnutie informácií, ktoré môžu viesť ku uzatvoreniu obchodného vzťahu, a to na právnom základe GDPR čl. 6, ods. 1, písm. b. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady spracúvania osobných údajov.