Firemné vzdelávanie

Čo je a čo nie je firemné vzdelávanie

Minimalista by povedal, že firemné vzdelávanie je vzdelávanie zamestnancov vo firme – a mal by pravdu. Človek s väčším zmyslom pre detail by ho definoval ako získavanie, zvyšovanie, prehlbovanie a udržiavanie kvalifikácie zamestnancov – a tiež by mal pravdu. Pravdu by mal aj formalista s názorom, že firemné vzdelávanie je povinné a kvalifikačné vzdelávanie zamestnancov. Verte, každý z nás si môže vymyslieť svoju vlastnú pravdivú definíciu, ktorá bude pravdepodobne (viac či menej konkrétne) opisovať učenie sa dospelých pre potreby práce, alebo v pracovnom prostredí. Ako človek praktický sa stotožňujem s definíciou, ktorú vo svojej knihe (vrelo odporúčam) uvádza Hanka Bartoňková[1]:

Firemné vzdelávanie je hľadanie a následné odstraňovanie rozdielu medzi tým „čo je“ a tým „čo je žiaduce“.

Táto definícia nevychádza z opisu, ale z cieľa. A cieľom firemného vzdelávania (dúfam, že aj vo vašej firme) je identifikovať súčasný stav, konfrontovať ho s cieľmi a následne dosiahnuť želaný stav. Firemné vzdelávanie je jedným z prostriedkov premeny ľudského potenciálu na ľudský kapitál (fuj, aký odľudštený výraz).

Ešte aj dnes sa v praxi firemné vzdelávanie často zaraďuje medzi benefity a odmeny. Hm, zamysleli ste sa nad tým, akýmže je benefitom hľadanie a odstraňovanie rozdielov medzi súčasným a želaným stavom? Akouže je to odmenou? Vaša firma, alebo vy osobne podnikáte, tj. vykonávate vedomú činnosť s cieľom dosiahnuť zisk. Podnikaním, tj. vedomou činnosťou však nie je nič iné ako neustále hľadanie a odstraňovanie rozdielov medzi realitou a vašimi cieľmi. Robíte tak každodennou prácou, ale najmä nadobúdaním nových, alebo udržiavaním a obnovovaním už nadobudnutých kompetencií. Z toho jasne vyplýva, že firemné vzdelávanie nemôže byť benefitom, či odmenou, pretože je neodmysliteľnou súčasťou vášho podnikania.

Inou otázkou je, ako firmou organizované vzdelávanie vnímajú samotní zamestnanci – teda účastníci. Úprimne a narovinu, vaši zamestnanci môžu účasť na vzdelávaní chápať ako „deň keď nemusím makať“. A to je veľmi vítaný benefit, nie? ;). V tomto prípade je však pre firmu lacnejšou alternatívou pridať do systému benefitov zopár „sick days“ navyše.

Vaši zamestnanci môžu vzdelávanie chápať aj ako trest. A to najmä vtedy, ak sa zisťovanie potrieb zamieňa s hodnotením, ak sa nevenuje pozornosť príprave účastníkov, stanovovaniu cieľov, obstarávaniu, realizácii a evaluácii vzdelávacej aktivity. Nekvalitné vzdelávanie je naozaj za trest, no nie vinou lektorov. Tí robia len to čo si u nich objednáte a to čo od nich požadujete.

Cieľom tohoto článku o firemnom vzdelávaní je povzbudiť vás k praktickému uvažovaniu a odvahe posunúť vzdelávanie vo vašej firme vpred. Žiadne školy nepripravia ľudí na konkrétnu prácu v konkrétnej firme. Veci sa hýbu, svet sa zmenšuje a je veľmi dynamický. Technológie idú vpred dokonca tak rýchlo, že im ľudstvo nestíha. Zároveň nás však technológie odúčajú mäkkým zručnostiam. Potreba učiť sa vo firmách je a bude stále nástojčivejšia. Definícia sem, definícia tam, podstatné je, aby sa vzdelávanie stalo prirodzenou súčasťou podnikania a práce. Pretože ňou je. Čím skôr to pochopia firmy i zamestnanci, tým skôr odstránia rozdiely medzi tým čo je a tým čo je žiaduce.

[1] Bartoňková H: Firemní vzdělávání (Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků), Grada, Praha 2010.

Autor: Michal Révay. Manažér, lektor a vyjednávač, registrovaný mediátor so špecializáciou na prevenciu a alternatívne (mimosúdne) riešenia pracovno-právnych sporov a konfliktov na pracoviskách. Lektor firemného vzdelávania (od zisťovania potrieb po evaluáciu), manažmentu konfliktov a mäkkých zručností v konfliktoch.


<

Hľadáte školenie pre vašu organizáciu?

Spracúvanie osobných údajov zamestnanca

Vedenie hodnotiaceho rozhovoru

Profesionálne vedenie pracovného pohovoru

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.