Čo je a čo nie je firemné vzdelávanie

Minimalista by povedal, že firemné vzdelávanie je vzdelávanie zamestnancov vo firme – a mal by pravdu. Človek s väčším zmyslom pre detail by ho definoval ako získavanie, zvyšovanie, prehlbovanie a udržiavanie kvalifikácie zamestnancov – a tiež by mal pravdu. Pravdu by mal aj formalista s názorom, že firemné vzdelávanie je povinné a kvalifikačné vzdelávanie zamestnancov. Verte, každý z nás si môže vymyslieť svoju vlastnú pravdivú definíciu, ktorá bude pravdepodobne (viac či menej konkrétne) opisovať učenie sa dospelých pre potreby práce, alebo v pracovnom prostredí. Ako človek praktický sa stotožňujem s definíciou, ktorú vo svojej knihe (vrelo odporúčam) uvádza Hanka Bartoňková[1]:

Firemné vzdelávanie je hľadanie a následné odstraňovanie rozdielu medzi tým „čo je“ a tým „čo je žiaduce“.

Táto definícia nevychádza z opisu, ale z cieľa. A cieľom firemného vzdelávania (dúfam, že aj vo vašej firme) je identifikovať súčasný stav, konfrontovať ho s cieľmi a následne dosiahnuť želaný stav. Firemné vzdelávanie je jedným z prostriedkov premeny ľudského potenciálu na ľudský kapitál (fuj, aký odľudštený výraz).

Ešte aj dnes sa v praxi firemné vzdelávanie často zaraďuje medzi benefity a odmeny. Hm, zamysleli ste sa nad tým, akýmže je benefitom hľadanie a odstraňovanie rozdielov medzi súčasným a želaným stavom? Akouže je to odmenou? Vaša firma, alebo vy osobne podnikáte, tj. vykonávate vedomú činnosť s cieľom dosiahnuť zisk. Podnikaním, tj. vedomou činnosťou však nie je nič iné ako neustále hľadanie a odstraňovanie rozdielov medzi realitou a vašimi cieľmi. Robíte tak každodennou prácou, ale najmä nadobúdaním nových, alebo udržiavaním a obnovovaním už nadobudnutých kompetencií. Z toho jasne vyplýva, že firemné vzdelávanie nemôže byť benefitom, či odmenou, pretože je neodmysliteľnou súčasťou vášho podnikania.

Inou otázkou je, ako firmou organizované vzdelávanie vnímajú samotní zamestnanci – teda účastníci. Úprimne a narovinu, vaši zamestnanci môžu účasť na vzdelávaní chápať ako „deň keď nemusím makať“. A to je veľmi vítaný benefit, nie? ;). V tomto prípade je však pre firmu lacnejšou alternatívou pridať do systému benefitov zopár „sick days“ navyše.

Vaši zamestnanci môžu vzdelávanie chápať aj ako trest. A to najmä vtedy, ak sa zisťovanie potrieb zamieňa s hodnotením, ak sa nevenuje pozornosť príprave účastníkov, stanovovaniu cieľov, obstarávaniu, realizácii a evaluácii vzdelávacej aktivity. Nekvalitné vzdelávanie je naozaj za trest, no nie vinou lektorov. Tí robia len to čo si u nich objednáte a to čo od nich požadujete.

Cieľom tohoto článku o firemnom vzdelávaní je povzbudiť vás k praktickému uvažovaniu a odvahe posunúť vzdelávanie vo vašej firme vpred. Žiadne školy nepripravia ľudí na konkrétnu prácu v konkrétnej firme. Veci sa hýbu, svet sa zmenšuje a je veľmi dynamický. Technológie idú vpred dokonca tak rýchlo, že im ľudstvo nestíha. Zároveň nás však technológie odúčajú mäkkým zručnostiam. Potreba učiť sa vo firmách je a bude stále nástojčivejšia. Definícia sem, definícia tam, podstatné je, aby sa vzdelávanie stalo prirodzenou súčasťou podnikania a práce. Pretože ňou je. Čím skôr to pochopia firmy i zamestnanci, tým skôr odstránia rozdiely medzi tým čo je a tým čo je žiaduce.

[1] Bartoňková H: Firemní vzdělávání (Strategický přístup ke vzdělávání pracovníků), Grada, Praha 2010.

Autor: Michal Révay. Manažér, lektor a vyjednávač, registrovaný mediátor so špecializáciou na prevenciu a alternatívne (mimosúdne) riešenia pracovno-právnych sporov a konfliktov na pracoviskách. Lektor firemného vzdelávania (od zisťovania potrieb po evaluáciu), manažmentu konfliktov a mäkkých zručností v konfliktoch.


<

Hľadáte školenie pre vašu organizáciu?

Spracúvanie osobných údajov zamestnanca

Vedenie hodnotiaceho rozhovoru

Profesionálne vedenie pracovného pohovoru

Manažérske zručnosti

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.