Firemné vzdelávanie

Všetky školenia sa vyznačujú vysokou mierou interaktivity, ktorá umožňuje účastníkom zážitkovou metódou precvičiť si všetky metódy, postupy a techniky, ktoré sú zasadené vždy do zrozumiteľného a praktického rámca.

Počas vzdelávacej aktivity samotnej dbáme na rôznorodosť učebných štýlov a rešpektujeme prirodzené prostredie účastníkov. Obsah každého školenia reflektuje prípadové štúdie z praxe ako aj najmodernejšie poznatky z oblasti psychológie, riadenia ľudských zdrojov a manažmentu.

Všetky školenia, ako aj ostatné služby poskytujeme v slovenskom aj anglickom jazyku.

Školenia sú určené pre riadicich pracovníkov na všetkých urovniach. Každé školenie má unikátny obsah pripravený na mieru, a to na základe analýzy vzdelávacích potrieb účastníkov – zamestnancov vašej spoločnosti, ktorú pre vás vypracujeme v rámci predzmluvných rozhovorov. Každý účastník dostáva pri školení vytlačený študijný materiál a osvedčenie o absolvovaní školenia.