GDPR pre zamestnávateľov a personalistov

Pracujte ako recruiter, HR špecialista alebo HR manažér a cítite neistotu, čo vás čaká v súvislosti s GDPR? Viete aké údaje o vašich zamestnanoch alebo uchádačoch o zamestnanie spracúvate a aká je ich bezpečnosť? Viete, kde všade ich máte, v akej forme a kto všetko má ku nim prístup? A viete, že informačný systém vôbec nemusí mať súvislosť s počítačmi a IT sieťou, že to môže byť aj váš firemný vizitkár?

 
Zistite, aké sú vaše povinnosti vyplývajúce z nariadenia o ochrane osobných údajov. V praktickom školení si objasníme základné pojmy, ale venovať sa budeme najmä praktickej časti ako implementovať požiadavky zákona na ochranu osobných údajov zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie.
 
Školenie je praktické a vecné. Spoločne vypracujeme vzorovú dokumentáciu  a dostanete presný návod, ako postupovať krok po kroku pri implementácii vo vašej spoločnosti. 
 

Z obsahu:

 • Základné pojmy, zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov
 • Kto je prevádzkovateľ,  kto sprostredkovateľ a aké sú naše vzájomné práva a povinnosti
 • Ako je to vo vzťahu v rámci medzinárodných korporátnych štruktúr
 • Čo sú informačné systémy v kontexte GDPR, ich umiestnenia a prístupy k nim
 • Zmapovanie spracovateľských operácií. Aké dáta a prečo spracúvame, ako sú chránené
 • Správne určenie účelu spracúvania osobných údajov
 • Právne základy pre spracúvanie osobných údajov
 • Súhlas dotknutej osoby ako právny základ. Kedy stačí a kedy nie?
 • Kategórie osobných údajov a citlivé údaje po novom
 • Zodpovedná osoba. Prečo ju (ne)vymenovať, ak vám to nestanovuje zákon.

Recruitment a GDPR

 • Outplacement, dočasné pridelenie a permanentný placement v ére GDPR
 • Databázy životopisov a GDPR
 • Automatizované, poloautomatizované a neautomatizované rozhodovanie
 • Profilovanie zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie

Personalistika a GDPR

 • Osobné dotazníky a osobné zložky zamestnancov v súlade s GDPR
 • Monitorovanie zamestnancov pomocou kamier, GPS a iných technológií
 • Zmluvné vzťahy s dodávateľmi personálnych, bezpečnostných a iných služieb
 • Pracovný poriadok a GDPR
 • Organizačný poriadok, popisy pracovných miest a GDPR
 • Vnútropodnikové smernice a GDPR

Práva dotknutých osôb

 • Proporčné testy
 • Vyhodnotenie rizík a prijtie vhodných opatrení
 • Analýza rizík a určenie ochranných opatrení
 • Postup pri riešení incidentov

Čo získate:

 • Kauzistiky z praxe
 • Najaktuálnejšie informácie z odborných štúdií
 • Školiace materiály
 • Šablóny pre ďalšiu prácu
 • Osvedčenie o absolvovaní školenia

Prihlášky a žiadosti o informácie posielajte prosím e-mailom na office@dimensions.sk


Hľadáte školenie pre vašu organizáciu?

Vedenie hodnotiacich rozhovorov | Prezentačné zručnosti Manažérske zručnostiVedenie pracovných pohovorov | Školenie interných školiteľov (Train the Trainer)| GDPR pre HR