Firemné školenie s prvkami workshopu je určené manažérskym tímom. Zistite, ktorý manažérsky štýl sa pre vás hodí najviac, ako lepšie zvládať stres, komunikovať, dávať spätnú väzbu, delegovať a efektívne viesť váš tím. Školenie je zamerané na praktické úlohy a riešenia najčastejších výziev pri vedení, hodnotení a rozvoji tímov tak, aby tieto dosahovali optimálny výkon. Interaktívny priebeh školenia vám umožní vyskúšať si nové zručnosti, experimentovať s rôznymi prístupmi a technikami manažmentu a zistiť, ktoré z nich budete chcieť používať pri vedení vášho tímu. 

Po absolvovaní workshopu budete vedieť

 • Ako rozpoznať a efektívne viesť rôzne osobnostné typy
 • Ako zlepšiť vzťahy a tímovú spoluprácu
 • Ako dosahovať požadované pracovné výsledky

Z obsahu

 • Manažérske štýly a manažérske nástroje
 • Osobnostné predpoklady úspešného manažéra
 • Efektívna komunikácia
 • Time manažment
 • Delegovanie a zadávanie úloh
 • Efektívne vedenie porady
 • Dávanie a príjmanie spätnej väzby
 • Koučovacie princípy v manažérskej praxi

Každý účastník získa

 • študijné materiály a šablóny pre ďalšie použitie
 • osvedčenie o úspešnom absolvovaní školenia
 • bonusové konzultácie