Profesionálne vedenie pracovného pohovoru

Firemné školenie s prvkami workshopu je určené tímom recruiterov a/ alebo manažérov, ktorí si chcú svojiť moderné techniky vedenia pracovného pohovoru, zlepšiť štruktúru celého pracovného pohovoru, čo najobjektívnejšie overiť skutočnú úroveň schopností a zručností kandidáta, ale najmä jeho pripravenosti podávať očakávaný výkon na pozícií, ktorú obsadzujete.

Po workshope budete vedieť

 • ako sa efektívne sa pripraviť, viesť, uzavrieť a vyhodnotiť pracovný pohovor
 • aké otázky sa pýtať a prečo
 • ako intepretovať odpovede
 • ako sa rozhodovať pri výbere kandidáta
 • ako motivovať kandidáta, aby sa rozhodol pre vašu ponuku

Z obsahu

 • Príprava na pohovor. Spôsoby ako môžete ovplyvniť otvorenosť kandidáta
 • Uplatnenie koučovacích princípov pri poznávaní kandidáta
 • Aktívne počúvanie. 5 zmyslov a reč tela
 • Porozumenie verbálnym a neverbálnym signálov
 • Behaviorálny a kompetenčný pohovor
 • STAR a iné techniky vedenia behaviorálneho pohovoru
 • Ako spoznať kandidáta a jeho motiváciu
 • Účinné otázky. Príprava, načasovanie, interpretácia
 • Rozlišovacie kritéria pre kľúčové a odborné kompetencie
 • Meranie kompetencií, výhody a nevýhody jednotlivých postupov
 • Kompetencie pre optimálne výsledky
 • Prehľady a príklady odborných kompetencií
 • Popis úrovne kompetencií
 • Správne stanovenie závažnosti kompetencie
 • Spôsoby overovania kompetencií
 • Kľúčové otázky pred kompetenčným pohovorom
 • Príprava kompetenčného pracovného pohovoru
 • Všeobecné kompetenčné otázky
 • Kompetenčné otázky podľa typu pozície
 • Kompetenčné otázky podľa typu kompetencie
 • Najčastejšie omyly pri hodnotení
 • Vyhodnotenie pohovorov a výber najvhodnejšieho kandidáta

Každý účastník získa

 • Osvedčenie o úspešnom absolvovaní školenia
 • Študijné materiály
 • Bonusové konzultácie