Spracúvanie osobných údajov zamestnanca

Spracúvanie osobných údajov zamestnanca má svoje zákonné náležitosti. GDPR a zákon 18/ 2018 prinášajú zamestnávateľom nové povinnosti. Toto školenie je určené všetkým najmä konateľom, HR manažérom a personalistom, ktorým pomôže ujasniť si čo presne podľa GDPR zamestnávateľ musí, môže a nesmie, aké dokumenty k tomu potrebuje mať vypracované a v akej forme.

Zistite, aké sú vaše povinnosti vyplývajúce z nariadenia o ochrane osobných údajov. V praktickom školení si objasníme základné pojmy, ale venovať sa budeme najmä praktickej časti ako implementovať požiadavky zákona na ochranu osobných údajov zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie.
 
Školenie je praktické a vecné. Spoločne vypracujeme vzorovú dokumentáciu  a dostanete presný návod, ako postupovať krok po kroku pri implementácii vo vašej spoločnosti. 

 

 Z obsahu

 • Základné pojmy, zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov
 • Kto je prevádzkovateľ,  kto sprostredkovateľ a aké sú naše vzájomné práva a povinnosti
 • Ako je to vo vzťahu v rámci medzinárodných korporátnych štruktúr
 • Čo sú informačné systémy v kontexte GDPR, ich umiestnenia a prístupy k nim
 • Zmapovanie spracovateľských operácií. Aké dáta a prečo spracúvame, ako sú chránené
 • Správne určenie účelu spracúvania osobných údajov
 • Právne základy pre spracúvanie osobných údajov
 • Súhlas dotknutej osoby ako právny základ. Kedy stačí a kedy nie?
 • Kategórie osobných údajov a citlivé údaje po novom
 • Zodpovedná osoba. Prečo ju (ne)vymenovať, ak vám to nestanovuje zákon.

Recruitment a GDPR

 • Outplacement, dočasné pridelenie a permanentný placement v ére GDPR
 • Databázy životopisov a GDPR
 • Automatizované, poloautomatizované a neautomatizované rozhodovanie
 • Profilovanie zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie

Personalistika a GDPR

 • Vnútropodnikové smernice a GDPR
 • Osobné dotazníky a osobné zložky zamestnancov v súlade s GDPR
 • Monitorovanie zamestnancov pomocou kamier, GPS a iných technológií
 • Súhlas alebo oprávnený záujem?
 • Zmluvné vzťahy s dodávateľmi personálnych, bezpečnostných a iných služieb
 • Pracovný poriadok a GDPR
 • Organizačný poriadok, popisy pracovných miest a GDPR

Práva dotknutých osôb

 • Balančné testy – čo to je, ako ich vypracovať a kedy sú nutné
 • Vyhodnotenie rizík a prijtie vhodných opatrení
 • Analýza rizík a určenie ochranných opatrení
 • Postup pri riešení incidentov – čo je a čo nie je incident, aká komunikácia a dokumentácia je vyžadovaná zákonom

Čo získate:

 • Kauzistiky z praxe
 • Najaktuálnejšie informácie z odborných štúdií
 • Informácie zo zákulisia GDPR odborníkov
 • Školiace materiály
 • Šablóny pre ďalšiu prácu