Vedenie hodnotiaceho rozhovoru

Zážitkové školenie “Vedenie hodnotiaceho rozhovoru” prináša odpovede na najčastejšie otázky manažérov, ktorí sú zodpovední za hodnotenie zamestnancov. Cyklus hodnotenia je nastavený v každej spoločnosti podobne a moderné on-line nástroje vám pomôžu evidovať výsledky elektronicky, ale dialóg s vašim podriadeným je kľúčovým prvkom pre vašu ďalšiu spoluprácu. Nacvičte si s nami modelové situácie a poďte sa pozrieť, čo sa skrýva za fasádami. Interaktívny priebeh školenia vám umožní vyskúšať si všetky zručnosti, experimentovať s rôznymi prístupmi a zistiť, ktoré z nich budete chcieť používať v praxi.

Po workshope budete vedieť

 • Viesť kvalitný hodnotiaci rozhovor
 • Poskytnúť cennú spätnú väzbu
 • Metodicky a férovo hodnotiť výkon zamestnancov

Z obsahu

 • Dôležitosť a výhody správneho hodnotenia zamestnancov
 • Fázy ročného cyklu hodnotenia a ako sa na ne pripraviť
 • Hodnotenie na základe cieľov a hodnotenie orientované na správanie
 • Príprava hodnotiaceho rozhovoru
 • Pravidlá hodnotiaceho rozhovoru
 • Scénare hodnotiaceho rozhovoru
 • Praktické výstupy hodnotenia pracovníkov
 • Ako sa správne pýtať
 • Aktívne počúvanie
 • Ako využiť hodnotiaci rozhovor na motiváciu zamestnanca
 • Typológia zamestnancov
 • Typológia hodnotiacich pracovníkov
 • Najčastejšie chyby pri hodnotení
 • Odmeňovanie, rozvoj a ciele stanovené na základe hodnotenia
 • Správne stanovenie rozvojových potrieb

KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÍSKA

 • študijné materiály a šablóny pre ďalšie použitie
 • osvedčenie o úspešnom absolvovaní školenia
 • bonusové konzultácie