Vedenie hodnotiaceho rozhovoru

Zážitkové školenie “Vedenie hodnotiaceho rozhovoru” prináša odpovede na najčastejšie otázky manažérov, ktorí sú zodpovední za hodnotenie zamestnancov. Cyklus hodnotenia je nastavený v každej spoločnosti podobne a moderné on-line nástroje vám pomôžu evidovať výsledky elektronicky, ale dialóg s vašim podriadeným je kľúčovým prvkom pre vašu ďalšiu spoluprácu. Nacvičte si s nami modelové situácie a poďte sa pozrieť, čo sa skrýva za fasádami. Interaktívny priebeh školenia vám umožní vyskúšať si všetky zručnosti, experimentovať s rôznymi prístupmi a zistiť, ktoré z nich budete chcieť používať v praxi.

Po absolvovaní workshopu budete vedieť:

 • Viesť kvalitný hodnotiaci rozhovor
 • Poskytnúť cennú spätnú väzbu
 • Metodicky a férovo hodnotiť výkon zamestnancov

Z obsahu:

 • Dôležitosť a výhody správneho hodnotenia zamestnancov
 • Fázy ročného cyklu hodnotenia a ako sa na ne pripraviť
 • Hodnotenie na základe cieľov a hodnotenie orientované na správanie
 • Príprava hodnotiaceho rozhovoru
 • Pravidlá hodnotiaceho rozhovoru
 • Scénare hodnotiaceho rozhovoru
 • Praktické výstupy hodnotenia pracovníkov
 • Ako sa správne pýtať
 • Aktívne počúvanie
 • Ako využiť hodnotiaci rozhovor na motiváciu zamestnanca
 • Typológia zamestnancov
 • Typológia hodnotiacich pracovníkov
 • Najčastejšie chyby pri hodnotení
 • Odmeňovanie, rozvoj a ciele stanovené na základe hodnotenia
 • Správne stanovenie rozvojových potrieb

Organizačné:

 • Firemné školenie
 • Počet účastníkov v skupine: maximálne 12
 • Dĺžka školenia: od 9 do 16:00 hod.
 • Osvedčenie o absolvovaní: áno
 • Študijné materiály: áno

Otázky ku školeniu a objednávky nám prosím zašlite e-mailom na office@dimensions.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na 0949 123 777.