GDPR a LinkedIn alebo Prečo stále dostávam spam?

Kritici nariadenia GDPR mi radi pripomínajú, aké je toto nariadenie zbytočné v dobe sociálnych sietí a všadeprítomných kamerových systémov. Pýtajú sa, načo je GDPR dobré, keď aj tak im volávajú z telemarketinových spoločností alebo ich obťažujú nevyžiadané e-mailové ponuky. Aby som ujasnila hneď na začiatku, tak volávajú aj mne a spam dostávam aj ja. Je teda to GDPR nejako užitočné pre dotknuté osoby, teda bežného človeka? 

Áno je. Ak pozná svoje práva a vie ich uplatniť. Poďme na to pekne jedno po druhom.

Právo na informácie

V prvom rade má dotknutá osoba právo na informácie. Prevádzkovateľovi, teda firme, ukladá zákon povinnosť informovať dotknutú osobu o tom, kto presne je prevádzkovateľ, kto je zodpovedná alebo kontaktná osoba a jej kontaktné údaje, na aké účely sú osobné údaje spracúvané, na akom právnom základe, kto sú príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, aká je predpokladaná doba uchovávania a či existuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. 

Ak prevádzkovateľ osobné údaje nezískal od dotknutej osoby priamo, tak musí uviesť, odkiaľ ich má. A tu je pes zakopaný.

Akonáhle akýkoľvek osobnú údaj pustíme na sieť, žije svojim vlastným životom a záleží len na tom, nakoľko sme zaujímavým cieľom a nakoľko je odhodlaný ten, kto naše údaje chce alebo potrebuje.

Ako chrániť svoje osobné údaje na LinkedIn

Aby som sa vyhla vyrábaniu senzácii, ostanem pri zatiaľ ešte stále pomerne konzervatívnej sieti LinkedIn. Cieľom, prečo sme na LinkedIn, je najčastejšie získanie práce alebo zamestnanca či klientov, budovanie značky, sledovanie trendov a odborníkov v najrozličnejších oblastiach.

Netreba však zabúdať, že LinkedIn je, ako každá iná sieť, plná falošných profilov, dravých predajcov a poradcov, ktorí sa neštítia posielať vám otravné ponuky krátko po zoznámení a ešte vás urgovať, že ste im zabudli odpovedať. Nezabudli, nechceli, kontakt je odstránený. Teda, z vašej strany.

Aj krátka virtuálna interakcia dala dotyčnému či dotyčnej možnosť dostať sa ku vašim kontaktom, pokiaľ ste si ich nechránili dostatočne. A v zmysle nariadenia GDPR ich môže takýto obchodník použiť úplne legálne, ak splní tieto podmienky:

 • Je dokázateľné, že kontakty ste mu poskytli dobrovoľne 
 • Mohli ste sa domnievať, že vám bude chcieť ponúknuť službu alebo predaj
 • Bude vaše údaje spracúvať zákonne
 • Bude rešpektovať vašu žiadosť o výmaz

To, že ste údaje poskytli dobrovoľne je dokázateľné prijatím žiadosti o kontakt a tým, že ste svoje údaje nechali odkryté. To, že vám bude chcieť niečo ponúknuť, ste sa mohli domnievať na základe jeho profilu. Zvyšok už je v kontexte vašich ďalších práv, ktorým sa budeme venovať v niektorom budúcom článku. 

Vo fáze prvého kontaktu platí – má právo vás osloviť s legitímnym predpokladom, že môžete mať záujem o jeho služby, vy máte právo odmietnúť a žiadať o nezasielanie takých ponúk, on je povinný vám vyhovieť.

Nastavenie súkromia

Takže ste prijali novú žiadosť o kontakt, možno na základe toho, že vidíte, že máte spoločných xy ľudí z vašej siete a medzi nimi sú aj takí, ktorých si fakt vážite a dôverujete ich úsudku. Pokojne si pridávajte medzi kontakty aj naďalej kohokoľvek uznáte za vhodného, ale skúste zvážiť týchto pár opatrení pre vlastné bezpečie. 

 • Čo všetko potrebujete prezentovať širokej verejnosti, teda aj ľuďom mimo vašu sieť?
 • Celé meno alebo meno a iniciálu priezviska?
 • Súčasnú pozíciu alebo aj minulé? A ak aj minulé, tak aj s detailami alebo stačí len názov firmy a pozície.
 • A čo fotka? LinkedIn je obľúbeným zdrojom fotografií podfukárskych firiem, ktoré za odplatu píšu falošné referencie na produkty a služby s fotografiami spokojných zákazníkov … ktorí o tom väčšinou ani netušia.
 • Mal by každý, kto je na LinekdIn mať prístup k vášmu e-mailu? Alebo stačí ak tento prístup len pre vaše kontakty? Alebo ich sprístupníte aj kontaktom vašich kontaktov?
 • A mali by mať vaše kontakty možnosť vyexportovať si e-maily svojich kontaktov do úhľadného excelu? Ak ste toto nastavenie nikdy nemenili, tak automaticky áno. Alebo si e-mail nechávate schovaný pred všetkými a interakcia prebieha výhradne cez LinkedIn chat?
 • Ako veľmi dovolíte LinkedInu, aby používal vaše dáta? Chcete, aby sa vaše meno, pozícia a názov spoločnosti ukazoval pri firmách alebo službách v organizáciách, ktoré si zaplatili na LinkedIn reklamu?
 • Ako obozretne sa správajú vaši LinkedIn známi? Umožňujú ostatným návštevníkom vidieť, koho majú v kontaktoch?
 • Ešte je tu Microsoft. Umožnili ste prepojenie LinkedIn a Microsoft Word, aby vám Microsoft pomohol napísať životopis v niektorej zo svojich šablón? 

Na tieto otázky, samozrejme, neexistujú jediné správne odpovede. Každý si mieru súkromia určuje sám, podľa toho, aké LinkedIn ciele sleduje. Ak sa chcete naučiť, ako chrániť svoje súkromie a dáta, aké sú výhody a nevýhody rôznych nastavení a ich kombinácií, kontaktujte ma.