GDPR

V súvislosti s novou legislatívou sme pripravili pre klientov spoločnosti Dimensions Consulting Services s.r.o. služby pre implementáciu a riadenie spracúvania osobných údajov. Na rolu odborného poradcu sme sa pripravovali v spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. , kde sme získali certifikát pre pôsobenie zodpovednej osoby. 

Jedným certifikátom to ale nekončí. Pravidelne sa zúčastňujeme odborných workshopov, konferencií a seminárov týkajúcich sa praktického nasadenia a riadenia opatrení, ktoré chránia vašu spoločnosť. Disponujeme bohatou knižnicou judikatúr, súdnych rozhodnutí, prípadových štúdií a komentárov, investovali sme do licencií a prístupov na medzinárodné odborné platformy, a na dennej báze sledujeme novinky, metodické usmernenia a iné dôležité informácie. 

Ponúkame vám jednorázovú aj dlhodobú spoluprácu. Veríme, že v spolupráci s nami ochrana osobných údajov bude pre vás jednoduchá, a hlavne spoľahlivá, v súlade s legislatívou. Pozrite si našu ponuku služieb.

Analýza GDPR

Nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) sa týka každej spoločnosti, bez ohľadu na veľkosť. Na čom záleží, je rozsah, pravidelnsoť a dĺžka spracúvania osobých údajov. Neviete ako na tom ste? Čo musíte, nesmiete alebo naopak nemusíte? Dajte si vypracovať vstupnú analýzu GDPR a zistite, aké sú vaše povinnosti.  

 • Zmapovanie súčasného stavu (účely, právne základy, zásady spracúvania podľa GDPR, riziká, technické a personálne zabezpečenie voči rizikám, zoznam dokumentácie a zmlúv, harmonogram implementácie GDPR 
 • Súčasťou analýzy je návšteva podniku/ miesta podnikania a priebežné konzultácie s vedením spoločnosti
 • Výstupom je dokument, ktorý tvorí súčasť zákonom vyžadovanej GDPR dokumentácie

Implementácia GDPR a vypracovanie dokumentácie

Ak sa po vstupnej analýze rozhodnete pre ďalšiu spoluprácu s nami, môžete sa spoľahnúť na vysoko odbornú a profesionálnu starostlivosť. Vaše povinnosti prevádzkovateľa budú naplnené presne v súlade s GDPR a dokumentácia bude vypracovaná presne na mieru vašej spoločnosti. Aj preto môžeme ponúknuť vypracovanie dokumetácie len tým klientom, u ktorých sme urobili vstupnú analýzu. 

Štandartne vypracúvaná dokumentácia (konkretizované podľa skutočnej podnikateľskej činnosti spoločnosti):

 • Zásady spracúvania 
 • Interné smernice
 • Informačná povinnosť voči dotknutým osobám
 • Súhlasy pre dotknuté osoby
 • Sprostredkovateľské zmluvy
 • Pracovný poriadok
 • Všeobecné obchodné podmienky
 • Iné dokumenty podľa výstupov z analýzy 
 • Tieto dokumenty sú vyžadované legislatívou 

Audit GDPR 

Audit slúži na zmapovanie zavedených zásad a súladu s GDPR. Overíme, či sú správne definované účely, právne základy, zásady spracúvania možné riziká, technické a personálne zabezpečenie voči riziká, ako aj správnosť dokumentácie a zmlúv. Dĺžka auditu sa odvíja od veľkosti vašej spoločnosti a rozsahu spracúvaných údajov. Výstupom auditu je písomná správa a konzultácia s návrhom riešení, ktoré vám pomôžu lepšie zosúladiť vaše existujúce procesy a dokumentáciu s legislatívnymi požiadavkami. Klienti, u ktorých pôsobíme ako zodpovedná osoba získavajú výročný audit za mimoriadne zvýhodnenú cenu.

Školenie poverených osôb

Ako prevádzkovateľ ste povinný zabezpečiť poučenie a pokyny pre oprávnené osoby, teda zamestnancov, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Toto poučenie môže vykonať aj štatutárny zástupca spoločnosti, ale pre našich klientov, ktorí využívajú služby zodpovednej osoby, radi toto školenie dodáme upravené vám na mieru. Možná je aj jednorázová spolupráca, radi preškolíme vašich zamestnancov a zodpovieme vaše otázky týkajúce sa GDPR. Okrem školenia samotného získate aj vypracované pokyny pre poverené osoby a pokyny pre bezpečné používania IT zariadení poverenými osobami. Klienti, u ktorých pôsobíme ako zodpovedná osoba, získavajú túto službu zadarmo.

Odborné konzultácie

Nevyužívate alebo nepotrebujete služby zodpovednej osoby, ale potrebujete odbornú radu? Obráťte sa na nás a my vás radi prevedieme od otázky ku správnej odpovedi. Poradíme vám v otázkach o zmluvných vzťahoch, o určení právneho základu, správneho technického a personálneho zabezpečenia, procesoch, dodávateľoch a  zmenách v podniku vo vzťahu ku GDPR. Tieto konzultácie prebiehajú v záujme pružnosti a rýchlosti telefonicky, prípadne formou skype videohovoru. Klienti, u ktorých pôsobíme ako zodpovedná osoba, získavajú túto službu zadarmo.

Komplexné služby zodpovednej osoby (DPO)

Chcete mať všetko zabezpečené tak, aby ste o GDPR ani nevedeli? Objednajte si naše služby zodpovednej osoby a užívajte si komfort istoty, že o osobné údaje vašich dotknutých osôb je postarané. 

Služba obsahuje:

 • Štvrťročná osobná návšteva v podniku a konzultácia
 • Každomesačná revízia a aktualizácia dokumentácie a proceosv na základe metodických usmernení ÚOOÚ
 • Neobmedzené telefonické/ skype konzultácie   
 • GDPR školenia a oboznámenia zamestnancov
 • Neobmedzené vybavovanie podnetov dotknutých osôb
 • Príprava na kontrolu dozorného orgánu
 • Zastupovanie voči dozornému orgánu

Máte záujem o naše GDPR služby? Napíšte nám na office@dimensions.sk!