GDPR poradenstvo

Nevyužívate alebo nepotrebujete služby zodpovednej osoby, ale potrebujete odbornú radu? Obráťte sa na nás a my vás radi prevedieme od otázky ku správnej odpovedi. Poradíme vám v otázkach:

  • Zmluvné vzťahy: sprostredkovateľské zmluvy, spoloční prevádzkovatelia, korporátne vzťahy, dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  • Zákonnosť spracúvania: stanovenie účelu, právneho základu, kategórií, dĺžky spracúvania, splnenie informačnej povinnosti
  • Špecifické situácie: súhlas so spracúvaním osobných údajov, monitorovanie zamestnancov, používanie fotografií pre firemné účely
  • Technické a personálne zabezpečenie: ako zabezpečiť ochranu osobných údajov organizačne, personálne a po technickej stránke
  • Personálne procesy: od životopisu cez nábor, odmeňovanie, vzdelávanie až po výpoveď. Dokumentácia, účely, kategórie, právne základ
  • Web stránky: obsah, formuláre, dokumenty na stiahnutie, newsletters a iné kritické body

Konzultácie prebiehajú v záujme pružnosti a rýchlosti telefonicky, prípadne formou skype videohovoru. Klienti, u ktorých pôsobíme ako zodpovedná osoba, získavajú túto službu zdarma.