GDPR pre recruiterov

GDPR špeciál pripravený s ohľadom na potreby práce personálnych spoločnosti a interných náborových tímov. Na školení sa dozviete, ako zákonným spôsobom nakladať s osobnými údajmi uchádzačov o zamestnanie počas celého cyklu komunikácie s kandidátom.

V praktickom školení si objasníme základné pojmy, ale venovať sa budeme najmä praktickej časti ako implementovať požiadavky zákona na ochranu osobných údajov zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie vo vašom konkrétnom prostredí.

Spoločne vypracujeme vzorovú dokumentáciu  a dostanete presný návod, ako postupovať krok po kroku pri implementácii vo vašej spoločnosti.

Z obsahu:

 • Postavenie a práca personálnej agentúry podľa GPDR  
 • Priame oslovovanie kandidátov v súlade s legislatívou 
 • Ako používavať zákonným spôsobom databázy a ATS 
 • Práca so sociálnymi sieťami 
 • Dočasné pridelenie a permanentný placement podľa GDPR 
 • Zdieľanie životopisov v rámci aj mimo organizácie 
 • Ako získať a spravovať súhlasy uchádzačov o zamestnanie zákonným spôsobom 
 • Čo s údajmi dátami zamietnutých uchádzačov
 • Osobnostné testy, dotazníky a GDPR

Cena a platobné podmienky:

 • 80 eur
 • Školenie trvá od 9 do 15:00 hod. s prestávkami na občerstvenie a obed
 • Na základe vašej nezáväznej objednávky vám vystavíme zálohovú faktúru, ktorú vám pošleme e-mailom. Po úhrade bude váš termín fixne zarezervovaný.
 • Ak vám prídu do cesty prekážky, účasť môžete zrušiť 24 hodín pred termínom školenia a peniaze vám v plnej výške vrátime.
 • Ak sa školenia nezúčastnite a neoznámite svoju neúčasť, uplatňujeme si 100% stornopoplatok. Výnimkou sú len mimoriadne prírodné alebo rodinné či zdravotné udalosti.

Čo získate:

 • Praktické návody a informácie potrebné pre prácu
 • Kauzistiky z praxe
 • Najaktuálnejšie informácie z odborných štúdií
 • Informácie zo zákulisia GDPR odborníkov
 • Prehľadné školiace materiály
 • Šablóny pre ďalšiu prácu

Termíny:

 • Prosím pošlite nám nezáväznú prihlášku na školenie. O aktuálnych termínoch vás budeme informovať.

Prihláška na školenie

Pozrite si aj naše ďalšie školenia: