GDPR pre vašu organizáciu

Pri našej práci sa nespoliehame na vzory a šablóny, ale disponujeme bohatou knižnicou súdnych rozhodnutí, prípadových štúdií a komentárov. Pravidelne sledujeme legislatívne novinky, metodické usmernenia a iné dôležité informácie z Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov, ako aj nášho Úradu a ďalších inštitúcií.

Čo pre vás vieme urobiť

  • Audit východiskévho stavu. Čo máte, čo vám chýba a posúdenie správnosti vypracovanej dokumentácie, ak už niečo máte.
  • Vypracovanie dokumentácie v súlade s GDPR. Záznamy o spracovateľských činnostiach, Smernicu, Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, súvisiace personálne smernice ako Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Smernicu o nábore, o vzdelávaní atď. Analýzu vplyvu a balančné testy. Informačné povinnosti na web, ku e-shopom, k newsletterom, pre podujatia a súťaže.
  • Konzultácie. Priebežne s vami hovoríme o tom čo robíme a prečo. Pýtame sa a počúvame. Dokumentáciu prepracujeme toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
  • Školenia. Krátke aj dlhšie formáty, online vzdelávanie na mieru. Neučíme teóriu, ale to, čo potrebujete vedieť pre vašu prax.
  • Služby zodpovednej osoby

Naše zásady

  • GDPR nie je len dokumentácia.
  • S našimi klientmi komunikujeme transparentne.
  • Rešpektujeme špecifiká vašej organizácie a odvetvia, v ktorom pôsobíte.
  • Diskutujeme a hľadáme najvhodnejšie riešenia.
  • Rizikami nestrašíme, snažíme sa ich pomenovať a minimalizovať.

Viac o našej práci

Na rolu odborného poradcu sme sa pripravovali v spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., kde sme získali certifikát oprávňujúci nás ku výkonu zodpovednej osoby. 

Jedným certifikátom to ale nekončí. Sme členom Qubit Academy a DPO clubu. Pravidelne sa zúčastňujeme odborných konferencií a seminárov týkajúcich sa praktického nasadenia a riadenia opatrení, ktoré chránia vašu spoločnosť. Vedomosti a informácie získané touto formou, a to častokrát priamo od pracovníkov Úradu pre ochranu osobných údajov, ako aj od medzinárodných expertov, nám pomáhajú efektívne znižovať mieru rizika v spoločnostiach našich klientov. 

Sme hrdým prispievateľom pre portál bezpecnostvpraxi.sk, ktorý patrí medzi projekty renomovaného nakladateľstva Poradca podnikateľa. Tešíme sa, že môžeme aj touto formou prispieť ku šíreniu povedomia o GDPR problematike, ako aj správnych postupov.

V neposlednom rade, budujeme aktívne sieť odborníkov, v rámci ktorej rozvíjame svoj know-how. Veríme v spoluprácu, partnerstvo, synergie. Pretože biznis tvoria ľudia.