GDPR pre vašu organizáciu

Na rolu odborného poradcu sme sa pripravovali v spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., kde sme získali certifikát oprávňujúci nás ku výkonu zodpovednej osoby. 

Jedným certifikátom to ale nekončí. Každý mesiac sa zúčastňujeme odborných workshopov, konferencií a seminárov týkajúcich sa praktického nasadenia a riadenia opatrení, ktoré chránia vašu spoločnosť. Vedomosti a informácie získané touto formou, a to častokrát priamo od pracovníkov Úradu pre ochranu osobných údajov, nám pomáhajú efektívne znižovať mieru rizika v spoločnostiach našich klientov. 

Výber absolvovaných školení

 • Zodpovedná osoba – DPO podľa GDPR, TÜV SÜD Slovakia, Bratislava
 • CIPM (Certified Information Privacy Manager), IAPP Brusel
 • CIPP/-E (Certified Information Privacy Professional – Europe), IAPP Brusel 
 • GDPR prakticky, 2019, Bratislava
 • Praktické skúsenosti s GDPR po kontrolách, Nitra
 • Kontrola a dodržiavanie GDPR, Bratislava
 • Konferencia o kybernetickej bezpečnosti, Tatranská Lomnica
 • Implementácia Schrems II. do organizácie, Anonos – séria webinárov
 • Monitorovanie na pracovisku, Qubit webinár
 • … a mnohé ďalšie

Pri našej práci sa nespoliehame na vzory a šablóny, ale disponujeme bohatou knižnicou judikatúr, súdnych rozhodnutí, prípadových štúdií a komentárov, investovali sme do licencií a prístupov na medzinárodné odborné platformy, a na dennej báze sledujeme novinky, metodické usmernenia a iné dôležité informácie. 

V neposlednom rade, budujeme aktívne sieť odborníkov, v rámci ktorej rozvíjame svoj know-how. Veríme v spoluprácu, partnerstvo, synergie. Pretože biznis tvoria ľudia. 

GDPR nie je len dokumentácia. S našimi klientmi komunikujeme pravidelne a otvorene. Rešpektujeme špecifiká vašej organizácie a odvetvia, v ktorom pôsobíte. Diskutujeme a hľadáme najvhodnejšie riešenia, pričom náš fokus je vždy na správnosti z pohľadu GDPR. Rizikami nestrašíme, snažíme sa ich pomenovať a minimalizovať. Klientom, s ktorými spolupracujeme na tvorbe dokumentácie, v prípade záujmu a dohody poskytujeme aj služby zodpovednej osoby.

Čo pre vás vieme urobiť

 • Audit východiskévho stavu. Čo máte, čo vám chýba a posúdenie správnosti vypracovanej dokumentácie, ak už niečo máte.
 • Vypracovanie dokumentácie v súlade s GDPR. Záznamy o spracovateľských činnostiach, Smernicu, Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, súvisiace personálne smernice ako Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Smernicu o nábore, o vzdelávaní atď. Analýzu vplyvu a balančné testy. Informačné povinnosti na web, ku e-shopom, k newsletterom, pre podujatia a súťaže.
 • Konzultácie. Priebežne s vami hovoríme o tom čo robíme a prečo. Pýtame sa a počúvame. Dokumentáciu prepracujeme toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

Chcete? Môžete nás kontaktovať!