GDPR pre zamestnávateľov

Školenie je určené všetkým najmä konateľom spoločností, HR manažérom a personalistom, ktorým pomôže ujasniť si čo presne podľa GDPR zamestnávateľ musí, môže a nesmie, aké dokumenty k tomu potrebuje mať vypracované a v akej forme.

V praktickom školení si objasníme základné pojmy, ale venovať sa budeme najmä praktickej časti ako implementovať požiadavky zákona na ochranu osobných údajov zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie vo vašom konkrétnom prostredí.

Spoločne vypracujeme vzorovú dokumentáciu  a dostanete presný návod, ako postupovať krok po kroku pri implementácii vo vašej spoločnosti.

Z obsahu:

 • Kto je prevádzkovateľ,  kto sprostredkovateľ a aké sú naše vzájomné práva a povinnosti
 • Ako je to vo vzťahu v rámci medzinárodných korporátnych štruktúr
 • Zmapovanie spracovateľských operácií. Aké dáta a prečo spracúvame, ako sú chránené
 • Správne určenie účelu a právne základy pre spracúvanie osobných údajov
 • Kategórie osobných údajov a citlivé údaje po novom
 • Prečo ju (ne)vymenovať zodpovednú osobu a na čo si dať pri výbere pozor
 • GDPR a externí dodávatelia personálnych služieb (vzdelávanie, nábor a iné)
 • Ako splniť správne informačnú povinnosť
 • Nábor zamestnancov a GDPR – súhlasy, oprávnené zájmy, používavnie databáz, profilovanie, e-mailovanie ponúk, priame oslovovanie kandidátov, práca s dátami zamietnutých uchádzačov atď.
 • Fotografie zamestnanov
 • Vnútropodnikové smernice a GDPR
 • Osobné dotazníky a osobné zložky zamestnancov v súlade s GDPR
 • Monitorovanie zamestnancov pomocou kamier, GPS a iných technológií
 • Súhlas alebo oprávnený záujem?
 • Zmluvné vzťahy s dodávateľmi personálnych, bezpečnostných a iných služieb
 • Pracovný poriadok a GDPR
 • Organizačný poriadok, popisy pracovných miest a GDPR
 • Vyhodnotenie rizík a prijtie vhodných opatrení
 • Postup pri uplatňovaní práv dotknutými osobami

Cena a platobné podmienky:

 • 80 eur
 • Školenie trvá od 9 do 15:00 hod. s prestávkami na občerstvenie a obed
 • Na základe vašej nezáväznej objednávky vám vystavíme zálohovú faktúru, ktorú vám pošleme e-mailom. Po úhrade bude váš termín fixne zarezervovaný.
 • Ak vám prídu do cesty prekážky, účasť môžete zrušiť 24 hodín pred termínom školenia a peniaze vám v plnej výške vrátime.
 • Ak sa školenia nezúčastnite a neoznámite svoju neúčasť, uplatňujeme si 100% stornopoplatok. Výnimkou sú len mimoriadne prírodné alebo rodinné či zdravotné udalosti.

Čo získate:

 • Praktické návody a informácie potrebné pre prácu
 • Kauzistiky z praxe
 • Najaktuálnejšie informácie z odborných štúdií
 • Prehľadné školiace materiály
 • Šablóny pre ďalšiu prácu

Termíny:

 • Prosím pošlite nám nezáväznú prihlášku na školenie. O aktuálnych termínoch vás budeme informovať.

Prihláška na školenie

Pozrite si aj naše ďalšie školenia: