GDPR školenia a rýchle poradenstvo

Školenie poverených osôb

Ako prevádzkovateľ ste povinný zabezpečiť poučenie a pokyny pre oprávnené osoby, teda zamestnancov, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Toto poučenie môže vykonať aj štatutárny zástupca spoločnosti, ale pre našich klientov, ktorí využívajú služby zodpovednej osoby, radi toto školenie dodáme upravené vám na mieru. Možná je aj jednorázová spolupráca, radi preškolíme vašich zamestnancov a zodpovieme vaše otázky týkajúce sa GDPR. Okrem školenia samotného získate aj vypracované pokyny pre poverené osoby a pokyny pre bezpečné používania IT zariadení poverenými osobami. Klienti, u ktorých pôsobíme ako zodpovedná osoba, získavajú túto službu zadarmo.

Možno vás zaujme aj: GDPR pre zamestnávateľov a personalistov

Odborné konzultácie

Nevyužívate alebo nepotrebujete služby zodpovednej osoby, ale potrebujete odbornú radu? Obráťte sa na nás a my vás radi prevedieme od otázky ku správnej odpovedi. Poradíme vám v otázkach o zmluvných vzťahoch, o určení právneho základu, správneho technického a personálneho zabezpečenia, procesoch, dodávateľoch a  zmenách v podniku vo vzťahu ku GDPR. Tieto konzultácie prebiehajú v záujme pružnosti a rýchlosti telefonicky, prípadne formou skype videohovoru. Klienti, u ktorých pôsobíme ako zodpovedná osoba, získavajú túto službu zadarmo.