HR poradenstvo

Riešite konkrétny HR problém, ktorý sa týka náboru, legislatívy alebo vzdelávania?  Chcete získať merateľné výstupy (KPI a ROI), systém a štruktúru do HR procesov alebo vypracovať vhodné metodiky, smernice a procesy? Tieto služby sú pre vás.

Konzultačné služby sú vhodnou voľbou pre personálnych manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí potrebujú:

 • získať podporu počas realizácie zmien v spoločnosti,
 • vyriešiť konkrétny problém z oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktorý sa týka náboru, legislatívy alebo vzdelávania,
 • pomôcť objektívne zhodnodiť úroveň kompetencií jednotlivých riadiacich pracovníkov,
 • vytvoriť a nastaviť kompetenčný model v organizácii,
 • zaviesť merateľné výstupy (KPI a ROI), systém a štruktúru do HR procesov
 • alebo vypracovať vhodné metodiky, smernice a procesy.

Priebeh spolupráce pri tomto type projektov je rôznorodý a odvíja sa od konkrétnej situácie vo vašej spoločnosti, od vašich potrieb. Riešením môže byť niektoré z uvedených alebo kombinácia prístupov:

 • Assessment Center/ Development Center,
 • analýza pomocou rozhovorov a dotazníkov,
 • personálny audit so zameraním na controlling/ pesonálne náklady a efektivitu ich využívania
 • koučovacie rozhovory/ mentoring,
 • tieňovanie pracovníkov,
 • audit efektivity HR procesov,
 • nastavenie efektívneho systému vzdelávania, náboru a iných personálnych oblastí,
 • alebo dlhodobá on-site podpora formou interm spolupráce.

Výsledkom našej spolupráce môže byť:

 • personálne náklady pod kontrolou,
 • zvýšenie spokojnosti zamestnancov,
 • stanovenie KPI pre výkonné recruitment a HR tímy,
 • zvýšenie povedomia a porozumenia pracovno-právnej agendy naprieč organizáciou,
 • prehľadná a použiteľná dokumentácia súvisiaca s personálnou prácou a životným cyklom zamestnanca,
 • príprava HR oddelenia na audit IATF,
 • nastavenie udržateľného vzdelávacieho procesu vrátane on-boardingu a adaptačného plánu,
 • nastavenie náborového procesu,
 • nastavenie hodnotenia zamestnancov a kompetenčné modely

Aj tieto služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.