Personálny audit

Personálne oddelenie – HR – je v spoločnosti tým, čím chrbtica v ľudskom tele. Malo by byť rovnako zdravé, pružné, silné. Veď každá časť firmy s HR priamo súvisí.  Čo všetko máte vďaka funkčnému HR?

 • Dostatok zamestnancov
 • Motivované a  stabilné tímy
 • Pozitívnu značku zamestnávateľa
 • Úspešných zamestnacov
 • Nízku fluktuáciu
 • Dobré vzťahy
 • Právnu istotu v pracovno-právnych vzťahoch
 • Primerané náklady

Toto všetko skutočne môže byť výsledkom funkčného HR. Personálny audit je overená služba, ktorá funguje. Jej základný rozsah sa pohybuje od základného zmapovania situácie vo vašej spoločnosti, cez analýzu založenú na dátach a rozhovoroch až po návrh riešení. Následne je možné službu rozšíriť o praktickú odbronú pomoc pri implementácii, vrátane prípravy príslušnej dokumentácie a vzorov či šablón dokumentov, ktoré budú v súlade s legislatívou a zároveň odrážať vašu firemnú kultúru.

Efektívne procesy vám pomôžu znížiť náklady na nábor a podporiť rast a rozvoj vašej spoločnosti pomocou angažovaných a kvalifikovaných ľudí.

Oblasti, s ktorými vám vieme pomôcť:

 • Tvorba a implementácia efektívneho náborového procesu
 • Audit technologických inovácii pre HR procesy
 • Audit efektivity HR procesov pre organizáciu
 • Audit inzercie pre vašu cieľovú skupinu, zdrojov kandidátov a ich skutočné využitie
 • Prieskum spokojnosti a motivácie zamestnancov
 • Revízia alebo vypracovanie pracovno právnej dokumentácie ako pracovný poriadok a vnútropodnikové smernice
 • Revízia zmlúv, popisov pracovných miest a iných dokumetov
 • Audit a nastavenie vzdelávacieho systému v organizácii
 • Analýza a nastavenie systému odmeňovania
 • Audit a tvorba on-boardingových a adaptačných programov, vrátane zaškolenia manažment tímu
 • Mapovanie a realizácia komptenčných modelov