Tvorba kompetenčného modelu

Pri výbere nového, ale aj hodnotení interného zamestnanca za kompetenciu považujeme kombináciu zručností, prístupu k práci a znalostí, ktorá sa prejavuje v pracovnom správaní, je pozorovateľná, merateľná a hodnotená. Kompetencia je rozhodujúcim faktorom pre dosahovanie požadovaných výsledkov a naplno sa prejavuje konaním pracovníka, pričom priamo vplýva na rast a úspešnosť spoločnosti, v ktorej zamestnanc pracuje.

Pomôžeme vám vytvoriť a používať kompetenčný model v prostredí vašej spoločnosti. Na konci našej spolupráce budete vedieť samostatne používať kompetenčné modely pre účely náboru nových zamestnancov, zvýšenie kvality rozhodovania pri výbere uchádzačov, pre potreby interného hodnotenia a rozvoja zamestnancov.

modelový priebeh spolupráce

 • Analýza popisu pracovného miesta a skutočnej náplne práce zamestnancov
 • Aktualizácia popisov pracovných miest
 • Vytvorenie alebo aktualizácia, prípadne iná práca s maticou zodpovedností a existujúcimi kompetenčnými modelmi
 • Individuálne rozhovory s manažérmi a/ alebo jednotlivými pracovníkmi
 • Facilitované skupinové stretnutie s pracovníkmi
 • Individuálny workshadowing
 • Definícia a popis jednotlivých kompetencií, ich závažnosti a škály hodnotenia
 • Identifikácia kľúčových a mimoriadne talentovaných zamestnancov
 • Rozvoj kompetencií kľúčových a mimoriadne talentovaných zamestnancov
 • Štrnásť kľúčových manažérskych kompetencií
 • Vypracovanie podkladov, dokumenty