Implementácia GDPR a vypracovanie dokumentácie

Ak sa po vstupnej analýze rozhodnete pre ďalšiu spoluprácu s nami, môžete sa spoľahnúť na vysoko odbornú a profesionálnu starostlivosť. Vaše povinnosti prevádzkovateľa budú naplnené presne v súlade s GDPR a dokumentácia bude vypracovaná presne na mieru vašej spoločnosti. Aj preto môžeme ponúknuť vypracovanie dokumentácie len tým klientom, u ktorých sme osobne urobili vstupnú analýzu alebo audit.

Štandartne vypracúvaná dokumentácia (konkretizované podľa skutočnej podnikateľskej činnosti spoločnosti):

  • Zásady spracúvania
  • Interné smernice
  • Informačná povinnosť voči dotknutým osobám
  • Súhlasy pre dotknuté osoby
  • Sprostredkovateľské zmluvy
  • Pracovný poriadok
  • Všeobecné obchodné podmienky
  • Iné dokumenty podľa výstupov z analýzy
  • Tieto dokumenty sú vyžadované legislatívou