Konzultačné služby

Konzultačné služby sú vhodnou voľbou pre personálnych manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí potrebujú:

  • objektívne zhodnodiť úroveň kompetencií jednotlivých riadiacich pracovníkov
  • vytvoriť a nastaviť kompetenčný model v organizácii
  • podporiť rozvoj zamestnancov a organizácie
  • zaviesť systém a štruktúru do HR procesov
  • vypracovať vhodné metodiky, smernice a procesy
  • minimalizovať riziká vyplývajúce zo zmien

Priebeh spolupráce pri tomto type projektov je rôznorodý a odvíja sa od konkrétnej situácie vo vašej spoločnosti, od vašich potrieb. Riešením môže byť Assessment Center/ Development Center, koučovací rozhovor, tieňovanie pracovníkov, audit efektivity HR procesov,  nastavenie efektívneho systému vzdelávania, náboru a iných personálnych oblastí, ale aj dlhodobá on-site podpora formou interm spolupráce.  Aj túto službu poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.

Vyžiadajte si termín nezáväznej konzultácie!