Koučovacie princípy v manažérskej praxi

Koučing, mentoring, konzulting, kto sa v tom má vyznať? Naozaj potrebujeme všetky tieto služby? Sú to vlastne služby? Áno, rada trochu provokujem. Občas.

Konzulting, alebo po slovensky povedané poradenstvo, je služba praktická. Nie nadarmo sa hovorí, dobrá rada nad zlato. Čím rozsiahlejší a ambicióznejší projekt, tým je poradenstvo od odborníkov na rôzne oblasti dôležitejšíe. Externý poradca/ konzultant prináša nový pohľad, skúseností z iných firiem a sektorov podnikania, ktoré môžu byť užitočné. Dôležitou súčasťou poradenstva je mapovanie východiskovej situácie, analýza situácie a kľúčových zistení, návrh riešení – väčšinou dosť podrobný s viacerými alternatívami a kopou výpočtov.

Mentor, z podstaty definície starší (vekovo alebo profesne) a skúsenejší človek, tiež radí. Dôležitou súčasťou mentoringu je spätná väzba a dôvera. Mentoring môže obsahovať prvky koučingu, ale na rozdiel od kouča, je priamočiarejší, navigačný, dynamickejší.

Čo teda s tým koučingom? Potrebujeme ho? A načo nám je v manažérskej praxi? Takéto a podobné otázky som sa opýtala Karola Heriana. Lektora, kouča, spisovateľa. Človeka, ktorého si vážim pre jeho ľudskosť, láskavý prístup a odbornosť. A pochválim sa – bolo mi cťou s ním spolupracovať.

Karol Herian o úspechu

Karol, ty si nesmierne produktívny a tvorivý človek. Počas svojej kariréry si sa podieľal na vedeckých projektoch, participoval si na The Prince of Wales Business Leaders Forum vo Veľkej Británii, publikoval si desiatky odborných článkov, vydal si dva romány a napísal dve divadelné hry. Okrem toho aktívne trénuješ na Slovensku aj v zahraničí a rozvíjaš svoje odborné kompetencie. Čo ty osobne hodnotíš ako svoj najväčší úspech?


Keď si to takto zhrnula, áno, ukazuje sa, že som robil množstvo vecí. Realizoval som najrôznejšie projekty a vždy som v tom bol “naplno”, a tak neviem povedať, či bolo úspešnejšie písanie knihy alebo vedenie katedry. Zaiste, navonok ma za niečo ocenili viac než za druhé, ale jednu iniciatívu neviem dať dopopredia. Jedno však viem určite, som “učiteľ” v najrôznejších podobách a som šťastný, že môžem toto svoje poslanie napĺňať – toto je asi úspech. A potom za veľký úspech považujem to, že mám priateľov, chuť učiť sa, vnímať , že môžem slobodne myslieť a tvoriť.

Work-life balance

Ako stíhaš svoje rôzne aktivity čo ti pomáha udržiavať work-life balance, zdravú harmóniu medzi pracovným a osobným životom?


Stále beriem lekcie z tohoto umenia “work-life balance”. Pracujem veľa a občas mi nabitý kalendár spôsobuje napätie, no cítim, že mám odpoveď. Učím sa nedeliť svoj čas a život na obdobie práce a obdobie oddychu. Ak sa mi podarí aj pri náročnej práci, pri cestovaní a školení byť bdelý, nezaťažovať sa nepotrebnými myšlienkami a projektmi, neplytvám energiou a zvládnem veľmi veľa. A spomaľujem tiež. Aj počas náročných dni si dopriavam okamihy “prázdna”, stíšenia či úplného zastavenia.

Karol Herian o koučingu

Na tvojej webstránke píšeš, že “Koučing a lektorovanie sú vzrušujúcou cestou učenia sa i učenia druhých – sú to mocné nástroje rastu človeka.” V čom ty vnímaš koučing ako užitočnú zručnosť a aký význam má pre tvojich klientov, ktorých školíš?

Áno, dá sa na koučing či koučovací prístup pozerať ako na užitočnú zručnosť a určite by bolo potrebné, aby si ju ako zručnosť či kompetenciu osvojili ľudia, ktorí majú riadiť, viesť, či podporovať iných ľudí. Videl som reálne výsledky manažérov, ktorí len okrajovo priniesli do svojej komunikácie koučovací prístup, naozaj prišli len s niekoľkými základnými a predsa úprimnými otázkam a dokázali počúvať a veľmi skoro zaznamenali pozitívne zmeny na oddelení či v tíme. Viac teda vediem ku koučovaciemu prístupu ako k čistému koučingu a viem, že niektorí moji klienti ho rýchlo pochopia, sú naň pripravení a začnú s ním experimentovať. Na druhej strane je jasné, že iným ľuďom tento prístup nesedí, je im cudzí a nevedia či nechcú ho priniesť do praxe.

Koučing je slovo, ktoré som ja osobne zaregistrovala niekedy okolo roku 2008 a približne odvtedy sa s ním stretávame vo zvýšenej frekvencii v tých najrôznejších spojeniach – životný koučing, koučovia zdravého životného štýlu, executive koučing, a tak podobne. Natíska sa otázka – čo bolo alternatívou koučingu v minulosti?

Veru, pojem “koučing” sa používa často, aj nedbalo či zavádzajúco a jeho obsah nie je väčšine ľudí zrejmý. Je to prirodzené, koučing sa presadzuje v najrôznejších svetoch a podobách, vzbudzuje nádeje i nedôveru. Ale k otázke – koučing je nové meno pre niečo známe a overené. Koučing sa formuje možno 20 rokov ako špecifická podoba posilňujúceho vzťahu, má svoje princípy, ideové východiská, metódy, ale jeho podstata je priam archaická. Sokratovské rozhovory a dialógy majstrov a ich žiakov v najrôznejších kultúrnych tradíciách podporovali transformáciu, objavy a učenie sa, podobne sa v zrelých a inšpirujúcich vzťahoch učili remeslu tovariši. A potom rodiny a komunity v minulosti poznali, ako dobre sa ľudia učia a rastú v rešpektujúcich vzťahoch naplnených záujmom a skutočnými otázkami.

Koučovanie ako manažérska zručnosť

Medzi požiadavkami na manažérov sa stále častejšie objavuje aj požiadavka na koučovacie zručnosti. Môže byť manažér koučom? Ako je v súlade alebo v rozpore koučovacie nastavenie vzťahu s hierarchickými princípmi, na ktorých ešte väčšina firiem funguje a s manažérskou prácou podľa klasickej definície, že manažér organizuje a riadi zdroje, zadáva a kontroluje pracovné úlohy, sleduje efektivitu a produktivitu?


Manažér nemá a nemôže byť iba kouč, manažér môže využívať koučovací prístup k svojim podriadeným. Oproti externému koučingu manažér neodovzdáva všetku zodpovednosť za výsledky na podriadeného, časť zodpovednosti nesie sám! Ale áno, môže viesť aj sériu koučovacích rozhovorov s jednotlivcami, no mne sa vidí najcennejšie, keď koučovací štýl integruje do svojho štýlu vedenia. Má veľa možností: posilňuje dôveru vo vzťahoch; pomáha stanoviť si očakávania, formulovať ciele; vedie ľudí k všímavosti voči realite i možnostiam; pomáha vnímať a hodnotiť výkonnosť zo strany podriadených; poukazuje na potenciál zamestnancov a pod.

Prípadová štúdia

Môžeš prosím uviesť nejaký príklad úspešného použitia koučovacieho prístupu v manažérskej praxi? Existujú nejaké situácie, kedy koučovací prístup nie je vhodný?

Viackrát som si všimol, že manažéri úspešne použili koučovací prístup pri vedení a príprave meetingu. Nepriniesli len pripravenú agendu ale pýtali sa svojich ľudí na potrebné témy. Ďalšia úroveň koučovacieho prístupu je facilitovanie meetingu či stretnutia tak, aby nezasahovali, povzbudzovali nápady, boli trpezliví. Tiež som videl, ako niektorí šikovne aplikovali techniky z individuálneho koučingu pri práci s tímom: používali škály, kreslili, snažili sa prerámcovať situácie.

A samozrejme, prax prináša dosť situácií, keď koučovací prístup nie je vhodný (rýchle a operatívne rozhodnutia, rutinné situácie, štandardné procedúry, mechanická práca a pod.). Koučovací prístup je iba jeden z mnohých možných, ktoré má manažér k dispozícii. Ak mu charakter práce dlhšie neumožňuje viesť ľudí koučovacím spôsobom, je dôležité, aby našiel iné možnosti, ako aspoň na chvíľu ľuďom ukázať, že je pre nich koučom.

Na čo by sa mal zamerať manažér, ktorý chce uplatňovať koučovacie princípy vo svojej praxi? Môže si každý osvojiť základy koučingu?


Každý vedomý manažér by mal byť schopný osvojiť si a primerane využívať koučovací prístup v praxi. Ale nie je to tak. Niektorým ľuďom je tento prístup veľmi neprirodzený, cudzí a nedokážu ho prijať. Často som si všimol, že teoreticky mu rozumejú, uznávajú jeho prínosy, ale osobnostné nastavenie im bráni rozvíjať sa v ňom a používať ho. Kto však okúsil čaro koučingu a verí v jeho moc, dokáže sa v ňom zlepšovať a reálne pomôže sebe i druhým priniesť na povrch dovtedy skryté zdroje.

Ďakujem za rozhovor Karol, a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu!


karol

Karol Herian, PhD. vyštudoval kybernetiku a filozofiu. Pracoval v Prahe v Nadácii OF ako manažér projektov, v Bratislave bol redaktorom kultúrneho týždenníka, moderoval televízne diskusie, dva roky manuálne pracoval, krížom-krážom precestoval Ameriku a potom učil na rôznych školách, viedol univerzitnú katedru. Absolvoval školenie NLP, Tréning trénerov, Focusing a mnohé kurzy v procesorientovanom prístupe k človeku, absolvoval úvod do satiterapie. Ukončil ICF akreditovaný výcvik v koučingu (Business Coaching College, Bratislava). V Asociácii lektorov a kariérnych poradcov pôsobí ako školiteľ lektorov, pôsobil ako školiteľ a metodik vzdelávania v Iuvente, v Živej učebnici, spolupracuje so zahraničnými odborníkmi v projekte Systems in Transition, je konzultant domácich a zahraničných projektov. Od roku 2009 cestuje za ľuďmi a firmami po celom Česko – Slovensku ako kouč a lektor.


Martina Javůrková pôsobila 15 rokov ako konzultantka a manažérka pre oblasť náboru zamestnancov v regióne EMEA. Dnes vedie spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o., ktorú založila v roku 2013. Spolupracuje najmä s rodinnými firmami, malými a strednými podnikmi a inštitúciami na Slovensku. Venuje sa ochrane osobných údajov a marketingu. O praktických GDPR témach píše pre portál www.bezpecnostvpraxi.sk.

Pridajte Komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.