KURZ RECRUITER: Špecialista výberu zamestnancov

5 – denný kurz je pripravený pre každého, kto sa chce uplatniť ako profesionálny špecialista výberu zamestnancov bez robenia začiatočníckych chýb. Kurz vás počas piatich dní prevedie všetkými podstatnými fázami náboru od definície a analýzy pracovného miesta, cez spôsoby, ako môžete získať dostatočný počet uchádzačov podľa zadaných požiadaviek, telefonické a osobné pracovné pohovory až po výber vhodného uchádzača. Súčasťou kurzu sú aj pokročilé komunikačné techniky, ktoré vám umožnia efektívne a profesionálne komunikovať s klientmi, manažérmi aj kandidátmi.

Čo môžete očakávať:

 • teoretický základ
 • praktické príklady z rôznych odvetvtí ako IT, automobilová výroba a iné
 • možnosť aktívne si nacvičiť rôzne modelové situácie v bezpečnom prostredí tak, aby ste po ukončení kurzu mali istotu pri každej oblasti
 • spätnú väzbu a tipy pre váš ďalší rozvoj
 • po ukončení kurzu budete plne pripravený na rolu profesionálneho špecialistu výberu – recruitera

Po ukončení kurzu získate naviac:

 • Užitočné zdroje a šablóny dokumentov
 • Osvedčenie o absolovaní kurzu
 • Bonusové konzultácie
 • E-knihu a študijné materiály

Priebeh kurzu:

1 modul: Náborové procesy

 • Identifkácia a popis pracovného miesta
 • Hodnotiace kritéria a kompetencie
 • Time management a stanovovanie priorít
 • Správne nastavenie procesu, očakávaní, lehôt a termínov
 • Sebariadenie – sledovanie vlastnej výkonnosti a jej zlepšovanie

2 modul: Akvizícia kandidátov

 • Sourcing alebo zdroje na získavanie kandidátov podľa oblasti pôsobenia
 • Obsahová a grafická stránka inzerátu
 • Distribúcia inzercie
 • Sociálne siete a práca s dátami zo sociálnych sietí
 • Práca v teréne
 • Analýza efektivity používaných zdrojov

3 modul: Predvýber kandidátov

 • Efektívne a správne hodnotenie životopisov
 • Profesionálne vedenie telefonických pohovorov
 • Administratíva, evidencia, reporting
 • Ako správne prezentovať kandidátov klientovi/ manažérovi

4 modul: Profesionálna komunikácia

 • Vzťahový manažment a riadenie očakávaní
 • Komunikácia s klientom a manažérom náboru
 • Konzultatívna podpora
 • Koučovací prístup
 • Komunikácia s kandidátmi

5 modul: Výber vhodných uchádzačov

 • Profesionálne vedenie pracovných pohovorov
 • Behaviorálny pohovor
 • Kompetenčný pohovor
 • Assessment Centrum

Chcete si prečítať, čo povedali účastníci podobných školení?

 • Cena: 485 €/ osoba
 • Dĺžka kurzu: 5 dní
 • Maximálny počet účastníkov: 8

Platba:

 • Prevodom na účet na základe vystavenej faktúry najneskôr v deň začatia kurzu
 • Na základe individuálnej dohody je možné dohodnúť sa na úhrade na tri splátky
 • Pri jednorázovej úhrade vám vzniká nárok na zľavu vo výške 15%
 • Pre žiadosť o úhradu cez program RE-PAS kontaktujte prosím najprv svojho poradcu na ÚP a vyžiadajte si dokumenty, ktoré vám radi vyplníme, aby ste si o príspevok mohli zažiadať

Ponúkame vám dve možnosti štúdia:

 • Rýchly kurz, vhodný pre tých, ktorí aktuálne nepracujú: denne počas celého týždňa od 19.03.2018 do 23.03.2018
 • Týždenný kurz, vhodný pre zamestnaných, ktorí plánujú zmenu kariéry alebo si chcú rozšíriť existujúce vedomosti sa uskutoční vždy v utorok, a to konkrétne 19.3., 26.3., 9.4.,16.4. a 23.4. 2018
 • V obidvoch prípadoch ide o celodenné vzdelávanie od 9:00 do 16:00 hod. 

Čo získate:

 • 40 hodín praktických informácií, ukážok a nácvikov
 • individuálny prístup a priebežné konzultácie počas kurzu
 • školiace materiály ku každému modulu
 • šablóny a užitočné dokumenty pre úspešnú prax
 • konzultačnú podporu po dobu 3 mesiacov od ukončenia kurzu
 • prax s možnosťou následného zamestnania
 • certifikát o absolvovaní kurzu