Manažérske a HR vzdelávanie

Našim klientom pomáhame získať a rozvíjať vedomosti a zručnosti potrebné pre manažérsku prácu. Každé školenie je pripravené na mieru podľa vzdelávacích cieľov organizácie a reflektuje vaše skutočné potreby.

  • Behaviorálne vedenie pracovných pohovorov
  • Vedenie hodnotiacich rozhovorov
  • Manažérske štýly
  • Prezentačné zručnosti
  • Komunikácia a asertivita
  • Mindfulness

Školenia trvajú 1 – 2 dni podľa počtu účastníkov. Realizácia školenia je možná vo vašich priestoroch, ako aj outdoorovo s rozšíreným programom. Každé školenie je vysoko interaktívne a zohľadňuje optimálny spôsob učenia sa každého účastníka. Ponuku vám radi vypracujeme na požiadanie. Napíšte nám ešte dnes!