O nás

Spoločnosť Dimensions Consulting Services vznikla ako vzdelávaco-poradenská firma v roku 2013. Aktívne začala fungovať a poskytovať služby v roku 2014. Spoločnosť vedie Martina Javůrková, ktorá zároveň pôsobí ako lektorka, mentor, konzultantka a garant kvality poskytovaných služieb. S odbornými partnermi v oblasti práva, marketingu, webdizajnu a účtovníctva spolupracujeme pri príprave článkov, e-bookov, školení a kurzov.

Vízia a misia

Našou misiou je pomôcť vašim nápadom na svet, oživiť vaše podnikanie, zhodnotiť a rozprúdiť energiu, ktorú potrebujete na vedenie podniku alebo tímu. Máme pre vás obrovské zdroje nástrojov, postupov, metodík a prípadových štúdií pre inšpiráciu ako ďalej, ako na to.

Chceme, aby potrebné informácie a podpora boli pre vás dostupné vtedy, keď to potrebujete. Chceme, aby boli pre vás merateľným prínosom. Chceme, aby sa vám vaša časová investícia vrátila v podobe novej energie či riešenia. Obratom.

Nezáleží na tom, či ste vo fáze plánovania, podnikáte, povýšili vás alebo ste len stratili dych po dlhej ťažkej ceste. Netápajte na križovatkách sami. Našou víziou je podať podnikateľom a manažérom pomoc a podporu vtedy keď to potrebujú, a spôsobom, ktorý potrebujú. Preto priebežne inovujeme služby a od klasického celodenného vzdelávania sme prešli ku virtuálnemu modulovému mikrovzdelávaniu. Stretnutia bez obmedzení, bez rozptyľovania.

Princípy našej práce

Pri našej práci vychádzame z princípov etického podnikania, férovej spolupráce a budujeme dlhodobé vzťahy.

Kľúčovými hodnotami našej spoločnosti sú kvalita, dostupnosť a otvorenosť.

Priebežne prehlbujeme svoje vedomosti, prispôsobujeme formy spolupráce potrebám jednotlivých klientov, radi sa delíme o naše know-how a venujeme sa len témam, v ktorých sme doma:

Cieľom našej práce je váš úspech. Všetky služby spoločnosti sú k dispozícii v slovenskom aj anglickom jazyku.

Tešíme sa na spoluprácu s vami!