O spoločnosti

Spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o. poskytuje od roku 2014 vzdelávacie a poradenské služby pre efektívne riadenie ľudských zdrojov, pracovno-právnu agendu a ochranu osobých údajov. Naše skúsenosti naprieč segmentami z nás robia partnera, ktorý obohatí vašu organizáciu o znalosti a best practice z najrôznejších odvetví.

Naša ponuka:

  • Konzultačné služby: Príprava HR oddelenia na audit IATF, personálne audity, controlling – personálne náklady pod kontrolou, pracovno-právna agenda, hodnotenie zamestnancov, vzdelávací proces, náborový proces a vedenie pracovných pohovorov
  • GDPR služby: Nastavenie a aktualizácia procesov v súlade s GDPR, príprava podkladov ako šablóny, smernice, dokumenty, pracovné poriadky a vzory zmlúv, školenia oprávnených osôb
  • Vzdelávacie služby: manažérske zručnosti, profesionálne vedenie pracovných pohovorov, hodnotiace rozhovory, GDPR pre zamestnávateľov a personalistov

Naše certifikáty:

TÜV SÜD

Data Protection Officer podľa GDPR

Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

Absolvované školenia:

Certified Information Privacy Professional EU (CIPP/-E)

Certified Information Privacy  Manager (CIPM)