O spoločnosti

Dimensions Consulting Services s.r.o. poskytuje školenia a poradenstvo najmä pre jednotlivcov, konateľov malých rodinných spoločností a živnostníkov.


Mojim klientom pomáham rozvíjať sa v súlade s ich vlastnými potrebami , v ich čase a ich tempom.


Spoločnosť vedie Martina Javůrková, ktorá zároveň zastrešuje realizáciu služieb. Martina pôsobila 15 rokov ako konzultant a manažér v medzinárodných spoločnostiach . Od roku 2014 sa venuje výhradne vzdelávacej a poradenskej činnosti. Všetky služby sú vám k dispozícii v slovenskom aj anglickom jazyku.

Služby

Spolupracujem s rodinnými podnikmi, malými a strednými podnikateľmi a živnostníkmi z rôznych odvetví. Výsledkom našej spolupráce je zviditeľnenie vašej spoločnosti na trhu, rast a rozvoj spoločnosti, objavovanie príležitostí a znižovanie podnikateľských rizík. Venujeme sa oblastiam ako napríklad:

  • tvorba a správa firemného webu
  • písanie firemných blogov (copywriting)
  • správa sociálnych sietí
  • GDPR: Pre mojich klientov vypracúvam tiež kompletnú dokumentáciu pre ochranu osobných údajov v súlade s GDPR.

Online programy

Klienti nielen z radov podnikateľov môžu využiť kariérový koučing alebo mentoring zameraný na dosahovanie ich cieľov, ako napríklad nájsť svoje skutočné povolanie alebo zlepšiť medziľudské vzťahy. Pomocou školení si zase osvojíte techniky asertívnej komunikácie, prezentačné zručnosti, techniky pre zvládanie stresu.