O spoločnosti

Dimensions Consulting Services s.r.o. poskytuje školenia, HR poradenstvo a realizuje komplexné GDPR projekty.

Spoločnosť bola založená v roku 2013 Martinou Javůrkovou. Martina pri svojej práci stavia na odborných vedomostiach a mnohoročných skúsenostiach z oblasti veľkých medzinárodných firiem, v ktorých pôsobila na rôznych úrovniach riadenia. Venovala sa náborovým stratégiám, technologickým inováciám v oblasti databáz a HR nástrojov, zavádzaniu HR procesov a metrík, implementovala legislatívne zmeny do vnútorpodnikovej dokumentácie a pôsobila ako interný špecialista pre otázky súvisiace s pracovným právom a compliance. Svoje skúsenosti Martina prenáša do práce pre klientov spoločnosti Dimensions Consulting Services s.r.o.

GPDR projekty, ktoré realizujeme, sú zohľadňujú vaše skutočné potreby a špecifické podmienky vašej spoločnosti. Zároveň máte istotu, že nadväzujú na alebo vhodne dopĺňajú vaše ostatné firemné procesy.

GDPR služby

Ochrana osobných údajov priamo ovplyvňuje prácu zamestnancov a má vplyv na pohodlie a bezpečnosť zákazníkov. Správne nastavenie ochrany osobných údajov je o princípoch a procesoch. Naša práca nie je len vypracovanie dokumentácie. Naša práca je pomôcť vám tú dokumentáciu reálne používať.

 • Nastavenie a aktualizácia procesov v súlade s GDPR
 • Príprava podkladov ako šablóny, smernice, pracovné poriadky a vzory zmlúv
 • Školenia oprávnených osôb
 • Vypracovanie balančných testov
 • Aktualizácia webových stránok, firemných dokumentov
 • Nastavenie IT bezpečnosti – webstránka, databázy a iné informačné systémy
 • Analýza a nastavenie dokumentácie pre predajné procesy, manažment objednávok, manažment sociálnych sietí a rôzne iné
 • Kamerové systémy a ich správa
 • Spolupráca s dodávateľmi a sprostredkovateľské zmluvy s nimi

Konzultačné služby a školenia

Výhodou spolupráce s nami je, že ochranu osobných údajov vieme prepojiť s vašimi procesmi, či už je to personalistika a mzdy, prenos údajov do iných krajín, správa interných databáz a informačných systémov, bezpečnosť a kamerové systémy, predaj alebo marketing, správa sociálnych sietí a firemného webu.

 • Personálne audity, controlling – personálne náklady pod kontrolou, spokojnosť zamestnancov, KPI pre výkonné recruitment a HR tímy, pracovno-právna agenda, dokumentácia súvisiaca s personálnou prácou a životným cyklom zamestnanca
 • Príprava HR oddelenia na audit IATF
 • Nastavenie vzdelávacieho procesu
 • Nastavenie náborového procesu
 • Nastavenie hodnotenia zamestnancov a kompetenčné modely
 • Interim manažment (HR)
 • Podpora a rozvoj podniku: analýza a strategické plánovanie, riadenie rizík, budovanie značky
 • Školenie GDPR pre zamestnávateľov a personalistov
 • Kurz DPO (zodpovedné osoby) podľa GDPR