O spoločnosti

Spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o. poskytuje od roku 2014 vzdelávacie a poradenské služby pre efektívne riadenie ľudských zdrojov, pracovno-právnu agendu a ochranu osobých údajov. Naše skúsenosti naprieč segmentami z nás robia partnera, ktorý obohatí vašu organizáciu o znalosti a best practice z najrôznejších odvetví.

Naša ponuka:

 • Konzultačné služby: Príprava HR oddelenia na audit IATF, personálne audity, controlling – personálne náklady pod kontrolou, pracovno-právna agenda, hodnotenie zamestnancov, vzdelávací proces, náborový proces a vedenie pracovných pohovorov
 • GDPR služby: Nastavenie a aktualizácia procesov v súlade s GDPR, príprava podkladov ako šablóny, smernice, dokumenty, pracovné poriadky a vzory zmlúv, školenia oprávnených osôb
 • Vzdelávacie služby: profesionálne vedenie pracovných pohovorov, hodnotiace rozhovory, GDPR pre zamestnávateľov a personalistov, HR pre manažérov a riadiacich pracovníkov, soft skills pre DPO, lektorské zručnosti pre interných aj externých školiteľov

Naše certifikáty

TÜV SÜD
 • Data Protection Officer podľa GDPR
 • Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

Absolovované školenia ku GDPR

 • Verlag Dashöfer: GDPR prakticky (2018)
 • CIPP/-E – Certified Information Privacy Professional EU (2019, Brusel)
 • CIPM – Certified Information Privacy  Manager (2019, Brusel)
 • Poradca podnikateľa: Praktické skúsenosti s GDPR po kontrolách (2019)
 • Poradca podnikateľa: Konferencia o kybernetickej bezpečnosti (2019)

Školenia ku personalistike

 • JASPIS: Personalistika a mzdy (2008)
 • Lominger: Interview Architect (2010)
 • BTEC: Effective Copywriting for Recruitment (2010)
 • AIRS: Certified Internet Recruiter (2011)
 • AIRS: Certified Social Sourcing Recruiter (2011)

Iné certifkáty

 • Soulwork: Systemický koučing a vzťahová terapia (2009)
 • NLP Practitioner (2012)
 • ALKP: Lektor (2015)