Spoločnosť Dimensions Consulting Services s.r.o. poskytuje od roku 2014 vzdelávacie a poradenské služby. Našou doménou je všetko, čo sa týka riadenia ľudských zdrojov a personalistiky a ochrany osobých údajov. Naše skúsenosti naprieč segmentami z nás robí partnera, ktorý obohatí vašu organizáciu o znalosti a best practice z najrôznejších odvetví.

Naša ponuka:

  • Konzultačné služby: Príprava HR oddelenia na audit IATF, personálne audity, controlling – personálne náklady pod kontrolou, pracovno-právna agenda, hodnotenie zamestnancov, vzdelávací proces, náborový proces a vedenie pracovných pohovorov
  • GDPR služby: Nastavenie a aktualizácia procesov v súlade s GDPR, príprava podkladov ako šablóny, smernice, dokumenty, pracovné poriadky a vzory zmlúv, školenia oprávnených osôb
  • Vzdelávacie služby: manažérske zručnosti, profesionálne vedenie pracovných pohovorov, hodnotiace rozhovory, GDPR pre zamestnávateľov a personalistov