O spoločnosti

Dimensions Consulting Services s.r.o. poskytuje školenia a poradenstvo najmä pre jednotlivcov, konateľov malých rodinných spoločností a živnostníkov.

Spoločnosť vedie Martina Javůrková, ktorá zároveň zastrešuje realizáciu služieb. Martina pôsobila pätnásť rokov v medzinárodných spoločnostiach, kde získala praktické skúsenosti a vedomosti z mnohých oblastí. Od roku 2014 sa venuje výhradne vzdelávacej a poradenskej činnosti. Všetky služby sú vám k dispozícii v slovenskom aj anglickom jazyku.

Mojim klientom pomáham rozvíjať sa v súlade s ich vlastnými potrebami , v ich čase a ich tempom.

Spolupracujem s rodinnými podnikmi, začínajúcimi manažérmi vo veľkých spoločnostiach, koučmi, lektormi a odbornými špecalistami – živnostníkmi, ktorým pomáha formou mentoringu. Tomuto typu klienta poskytujem tiež poradenské služby – zmapovanie a zhodnotenie ekonomickej a obchodnej situáciu, návrh krokov ku zvýšeniu ziskovosti, tvorba a správa firemného webu, písanie firemných blogov. Nakoľko mám vedomosti a skúsenosti aj z oblasti ochrany osobných údajov, viem pre vás vypracovať kompletne dokumentáciu v súlade s GDPR.

Individuálni klienti môžu využiť službu koučing, ktorý je zameraný na dosahovanie ich svojich cieľov, ako napríklad nájsť povolanie, ktoré ich bude napĺňať, splniť si sen a začať písať blog, zlepšiť svoje medziľudské vzťahy, získať viac sebadôvery a mnohé iné. Pre širokú verejnosť sú určené školenia a workshopy na témy ako asertívna komunikácia, mindfulness, manažment stresu.  Špecialitou sú kompetečné a manažérske školenia zamerané na líderske štýly, manažment času, prezentačné zručnosti, lektorské školenia a školenia pre začínajúcich podnikateľov.

Školenia sú určené odbornej aj širokej verejnosti a zamerané sú na praktický nácvik a rozvoj konkrétnych kompetencií v oblasti HR a takzvaných soft skills alebo sociálnych zručností. Z oblasti HR sú dlhodobo najobľúbenejšími školeniami tie, v ktorých sa interaktívnym spôsobom zameriavame na vedenie pracovného pohovoru a vedenie hodnotiacich rozhovorov. Tretím najpopulárnejším školením je školenie z oblasti sociálnych zručností – nácvik asertivity a efektívnej komunikácie. Zo školenia si účastníci odnášajú nielen nové vedomosti, ale aj zážitky, inšpiráciu a priateľstvá.