Systém vzdelávania v organizácii

Pri tvorbe vzdelávacieho systému a jeho následnému presadzovaniu v organizácii, je dôležité mať myšlienku a vízu, ale aj vykonať analýzu vzdelávacích potrieb. Len tak sa podarí vybudovať funkčný systém a vyškoliť správnych ľudí správne zručnosti. Analýza vzdelávacích potrieb vám pomôže správne špecifikovať tréningy pre skupiny zamestnancov, aktualizovať požiadavky na ich kompetencie a lepšie pripraviť zamestnancov na nové …

Systém vzdelávania v organizácii Čítajte viac »

Efektívne firemné vzdelávanie. Ako na to?

Vzdelávanie zamestnancov mnohé spoločnosti uvádzajú ako benefit, ktorý ponúkajú. Nesprávne nastavené očakávania zamestnancov sa však môžu stať zdrojom frustrácie nejedného z nich a, v konečnom dôsledku, môžu mať negatívny vplyv na úroveň fluktuácie v spoločnosti, z ktorej demotivovaní zamestnanci odchádzajú po prvom roku, ak vyhodnotia, že sa nič nenaučili ani nemajú možnosť naučiť. Druhou stranou mince …

Efektívne firemné vzdelávanie. Ako na to? Čítajte viac »

Zamestnávanie: pracovná zmluva, pracovný poriadok a dohody

Na rozdiel od spravidla verbálne vyjadrenej pracovnej ponuky, pracovná zmluva je záväzným právnym dokumentom, ktorá zakladá pracovno-právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Je potrebné podpísať ju pred nástupom do zamestnania a dokument musí obsahovať isté povinné náležitosti. Podpisom zmluvy sa stávate jednou zo zmluvných strán a vzťahujú sa na vás ustanovania Zákonníka práce. V zmysle platných zákonov …

Zamestnávanie: pracovná zmluva, pracovný poriadok a dohody Čítajte viac »