Zamestnávanie: pracovná zmluva, pracovný poriadok a dohody

Na rozdiel od spravidla verbálne vyjadrenej pracovnej ponuky, pracovná zmluva je záväzným právnym dokumentom, ktorá zakladá pracovno-právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Je potrebné podpísať ju pred nástupom do zamestnania a dokument musí obsahovať isté povinné náležitosti. Podpisom zmluvy sa stávate jednou zo zmluvných strán a vzťahujú sa na vás ustanovania Zákonníka práce. V zmysle platných zákonov …

Zamestnávanie: pracovná zmluva, pracovný poriadok a dohody Čítajte viac »