Plánovanie kariéry a zmena zamestnania

Počuli ste už výraz „kariérové plató“?  Ak sa pozrieme na kariéru ako na cestu, pracovnú dráhu človeka, a potom na slovo plató – plošina na vrchle kopca, tak uvidíme pred sebou obraz najprv strmšie a potom pozvoľnejšia stúpajúcej krivky, ktorá sa na vrchole mení na priamku.

Odborníci delia kariéru na prípravnú etapu (štúdium), ktorá je nasledovaná nástupom do zamestnania a hľadania svojho správneho miesta, pravého uplatnenia. Toto obdobie trvá spravidla tak do obdobia 35 rokov a je preň charakteristická aj istá miera fluktuácie – vonkajšej, aj vnútornej.

Vo veku 35 – 55  rokov dosahujeme svoje plató a dostavujú sa reakcie ako úľava, stagnácia, alebo aj nástojčivá túžba po zmene. Nie náhodou práve v tomto období začínajú profesionáli hľadať nové uplatnenie, častokrát v úplne novom odbore, alebo začínajú podnikať.

To však vôbec neznamená, že každý, kdo má pocit, že vo svojej práci už dosiahol maximum, musí niečo zmeniť. Ak zmena, tak nech stojí za to, všetko je otázkou nielen správnych zručnosti, ale aj načasovania. Čím sme na ceste ďalej, tým viac sme toho získali a tým viac riskujeme.  Zároveň ale je veľmi užitočné zamýšľať sa práve v týchto silných rokoch nad tým, ako si predstavujete svoju kariéru po 50 – 55 roku života, kedy sa ľudia stávajú na trhu práce zraniteľnými.

Kariérové poradenstvo pomáha ľuďom v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Získajte svoju kariérnu mapu pre lepšiu orientáciu v možnostiach, ktoré máte alebo chcete mať.

Ako prebieha poradenstvo:

  • Zmapovanie a zmeranie vašich kompetencií (silných stránok) formou štruktúrovaných rozhovorov a pomocou dôveryhodných testov
  • Konkrétne informácie o možnostiach zamestnania vzhľadom na vaše kariérové ciele
  • Aktívnu pomoc pri hľadaní nového uplatnenia, vrátane prípravy alebo nácviku na pracovný pohovor
  • Vypracujeme spoločne váš akčný SMART plán s konkrétnymi krokmi na dosiahnutie vášho kariérového cieľa
  • Priebežne budete dostávať výsledky testov a sebahodnotiacich aktivít
  • V závere dostanete SWOT analýzu vašej kariérnej cesty (riziká a príležitosti)
  • Vypracujeme spoločne váš životopis, motivačný list, LinkedIn profil

V prípade záujmu o nezáväzné zoznamovacie stretnutie nám prosím napíšte na e-mail office@dimensions.sk.