Podpora podnikania

Podnik, ktorý chce tvoriť zisky, potrebuje mať definované ciele a stratégiu, ako ich dosiahne. Tvorbe stratégie – rôznych aktivít a krokov, ktoré podnik príjme – predchádza analýza stavu spoločnosti, podmienok a prostredia, v ktorých pôsobí. Zmapovať vieme rôzne vplyvy:

  • PESTLE: vplyv politických, ekonomických, spoločenských, technologických a iných vplyvov na vaše podnikanie. Táto analýza vám pomôže predvídať a minimalizovať negatívne vyplyv a využiť vplyvy priaznivé.
  • Návrh stratégie podľa metodiky PORTER 5F: prognózovanie vývoja konkurenčnej situácie na základe odhadu možného správania existujúcich a potenciálnych konkurentov, dodávateľov a zákazníkov.
  • SWOT: zmapovanie vonkajších rizík a príležitostí, a vnútorných silných a slabých stránok organizáce.

Ponúkať skvelý produkt alebo službu je základ podnikateľského úspechu. Čo však z výborného produktu, keď o vás nikto nevie? Hlavne menšie podniky, živnostníci a rodinné firmy majú plné ruky práce a nestíhajú sa venovať efektívnej online prezentácii.

Vašu webstránku môžem vytvoriť od základov alebo môžem upraviť váš existujúci web tak, aby bola prehľadnejší a vyhľadávanejší. Môžem tvoriť jej obsah ako napríklad popis produktov alebo váš firemný blog.

Postarám sa aj správu vašich sociálnych sietí a budovanie efektívnych parternstiev v online svete. Ako certifikovaná špecialistka na ochranu osobných údajov zabezpečím, aby váš web a sociálne siete boli v súlade s GDPR.

Ako prebieha spolupráca

Osobné stretnutia prebiehajú v sídle vašej spoločnosti, prípadne na inom mieste, podľa vzájomnej dohody. Počas prvého stretnutia sa zoznámime formou poradenského rozhovoru. Pomôžem vám zmapovať podmienky na podnikanie, existujúcu či budúcu konkurenciu, očakávania zákazníkov, silné a slabé stránky vášho podnikania, príležitosti pre rast. Navrhnem vám konkrétne opatrenia, ktoré vám pomôžu tieto príležitosti pretaviť na úspech.

Dajte nám o sebe vedieť