Poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov

Chcete začať podnikať? Začať je ľahké. Aj získať informácie o podnikaní je jednoduché. Získať kvalitné informácie, overené a overiteľné, je už ťažšie.

Chcete dôveryhodné odpovede?  Chcete si namodelovať, či by váš nápad bol naozaj dobrým nápadom z podnikateľského pohľadu? Ako by ste ho mohli pozmeniť tak, aby fungoval? Načrtnite si svoj biznis plán, diskutujte o ňom a ušetrite si more starostí a zbytočných nákladov.

Čo získate:

  • Význam a štruktúra podnikateľského plánu
  • Cieľ podnikania a významné ukazovatele
  • Ako si správne vybrať predmet podnikania
  • Živnosť alebo s.r.o.?
  • Prieskum trhu a konkurencie. Osvedčené metódy, ktoré vám môžu ušetriť veľa času a peňazí
  • Marketingové minimum: Princíp 4 Ps v praxi
  • Strategické minimum: PORTER, PESTLE, MAP, SWOT a iné užitočné rozhodovacie metódy
  • Finančné minimum: Investície a zdroje, kalkulácia nákladov a cenotvorba
  • Personalistické minium: zamestnávanie, zákonník práce, práva a povinnosti zamestnávateľa
  • Právne minimum: zmluvy, licencie, obchodný zákonník, vymáhanie pohľadávok, e-shopy, GDPR

V prípade záujmu o nezáväzné, zoznamovacie stretnutie, pošlite prosím e-mail na office@dimensions.sk.