Prezentačné zručnosti

Každé vystúpenie, či už je to pred skupinou kolegov, nadriadenými alebo verejnosťou, kladie na človeka nároky, ktoré každý človek znáša inak. Kým jeden si užíva pozornosť, iný by sa chvíľam pred publikom najradšej vyhol. V tomto workshope získate informácie, ktoré vám pomôžu prekonať vaše bloky, pripraviť sa na presvedčivú prezentáciu a v bezpečnom prostredí si nacvičíte rôzne typy prezentácií v domácom, ale aj medzinárodnom, po anglicky hovoriacom prostredí. Školenie vám môže pomôcť:

 • Efektívne formulovať svoje myšlienky
 • Pripraviť pútavú vizuálnu prezentáciu
 • Komunikovať s publikom
 • Prekonať stres a nervozitu

Z obsahu:

 • Ako sa pripraviť na rolu prezentujúceho. 4 základné otázky pred prípravou prezentácie
 • 10 krokov ku úspešnej prezentácii
 • Štandarty profesionálnej prezentácie
 • Štruktúra prezentácie
 • Humor, story-telling a iné účinné prezentačné techniky
 • Základy rétoriky a manažment hlasu
 • Naladenie sa na skupinu a dialóg s publikom
 • Neverbálna komunikácia
 • Dychové a relaxačné techniky
 • Získanie spätnej väzby a práca s ňou
 • Ukončenie prezentácie

Cena:

 • 138 eur/ osoba

Každý účastník získa:

 • školiace materiály
 • osvedčenie o absolvovaní školenia
 • občerstvenie počas celého školenia

Chcete toto alebo iné školenie na mieru pre pracovníkov vašej spoločnosti? Informujte sa o voľných termínoch realizácie a cenovej ponuke!

Iné firemné školenia: