Referencie

Referencie vybraté z e-mailov, dotazníkov spokojnosti a odporúčania poskytnuté cez LinkedIn.

Mentoring

Spolupráca s Martinou predstavovala veľký prínos pre môj pracovný život. Charakteristické pre Martinu je spájanie profesionálneho a osobnostného rozmeru, čo sa prejavuje v tom, že žije svojou prácou. Celkovo by som ju mohol označiť ako empatického človeka, ktorý je navyše ochotný počúvať a otvorene diskutovať, pričom dokáže vniesť relevantný a zároveň odborný pohľad na rôzne aspekty pracovného života. (L. J., Business Development Officer)


Martina has creative thinking and expertise, she is always positive with great ideas for any projects and problems. She is detail oriented and many times she has helped me with my career, she taught and showed me, what I want to do in life and helped me find a great job. Work with her is a pleasure, she continually delivered results, advices not only proffesional but in personal life too. She is very enthusiastic, emphatic and many times helps me change my mind and start from beginning. Her strengths as career and life coach are proffesional, offering always great solutions and ideas at all aspects. She is valuable advisor and contributor to any situation. I really like working with her and I believe that we will work together in the future too. (S. M., business owner)

Vzdelávanie a školenia

P. Javůrková je  aktívna a excelentná lektorka s odbornými a praktickými skúsenosťami v odboroch HR, manažment a mäkké zručnosti. Do svojich školení a tréningov vkladá profesionalitu, pozitívnu energiu a skúsenosti. (Asociácia lektorov a kariérnych poradcov)


The online training I attended was the one called: „Interview for managers“. Very important to say that I have like 2 years of experience of doing interviews and also under-go interviews. I have spent some days on trainings with similar topic – how to do interview. Still this training gave me a lot. Lot in sense of new information, examples from real life and most of all place for questions and discussions on topics you cant find on the web. I would very likely to recommend this training for all people who would like to learn how to do interview, understand „dark“ places of interviews but also for skilled recruiters, as everybody can find something during the training.  Using this training I was able to eliminate some errors I was doing during the interviews, I got „approved“ some new things I was doing on the interviews and learn new powerful and tricky questions towards the candidates. Thanks. (L. A., Development Lead)

Webstránky, SEO a copywriting

www.terroirtekov.sk

Občianske združenie Terroir Tekov združuje 12 vinárov s regiónu a organizuje rozličné vinárske podujatia. Moja rola v rojekte zahŕňala tvorbu dizajnu webu, obsahovú náplň, komunikáciu s publikom, podporu organizácie podujatia.

www.gurmanskyzapisnik.sk

Ambíciou on-line magazínu je prinášať čitateľom tipy na gurmánske jedlá a ich párovanie s vínom, tipy na zaujímavé a málo poznané turistické destinácie, ako aj zamyslenia na témy súvisiace s vychutnávaním života. 

Na tvorbe magazínu sa podieľam autorsky písaním článkov aj technicky (tvorba webu, technická správa) a formou správy sociálnych sietí v spolupráci s klientom.

www.gurmantaxi.sk

E-shop Gurmán TAXI je projektom nadväzujúcim na on-line managzín Gurmánsky zápisník. Ponúka selekciu remeselných vín z regiónu Tekov s dôrazom na výber vinárov a autentických vín. 

Moja rola bola vytvoriť architektúru e-shopu, príprava a nahrávanie textov, štylistické a jazykové korektúry textov iných výrobcov, tvorba grafických prvkov, výber dodávateľov na služby ako programovanie, platobná brána a iné, spolupráca s nimi a celkovo riadenie projektu. 

Po spustení e-shopu som prinášala ako konzultant návrhy na predajno-logistický proces, stratégie a nástroje budovania značky nielen online ale aj v reálnom offline svete pri stretnutiach so zákazníkmi a komunikácii s nimi. Pripravila som návrhy merchendise produktov a elementov, ktoré posilnia pozitívny zážitok z nákupu.

www.spozaplota.sk

Blog o dobrom jedle, o víne, o pestovaní hrozna, výrobe vína a vinároch, príbehy každodenného života, gazdovské inšpirácie. Realizácia dizajn, obsahu, správa sociálnych sietí, budovanie komunity fanúšikov.

www.pivnicabrhlovce.sk

Dvojjazyčná reprezentačná webstránka rodinného vinárstva. Webstránka dostala nový vzhľad a navigačné funkcie.

O referenciách

Za TOP referenciu považujem, keď sa na mňa klient obráti po čase zas. Tiež, keď ma odporúča svojim priateľom, príbuzným alebo obchodným partnerom. Naše vzťahy nie sú len o biznise. Postupom času sa stále hlbšie spoznávame aj na ľudskej úrovni a tvoríme vzájomne súčasť svojho života. Vieme o sebe, zaujímame sa o to, ako sa nám darí. Rastieme spolu.