Rok vo firme

V tomto článku prinášam súhrn činností, ktorým som sa venovala počas roka 2018. Začnem ale poďakovaním. Ďakujem všetkým klientom, ktorí mi dali dôveru počas roka 2018, či už sme sa stretli len raz alebo spolupracujeme dlhodobejšie. Aj vďaka vám bol môj rok pestrý a v dobrom zmysle slova náročný. Aj vďaka vám sa neustále učím, rozširujem a ukotvujem svoje kompetencie. V neposlednom rade ďakujem za to, že mi spoluprácou s vami pomáhate plniť si svoje osobné sny. Keby som sa chcela na niečo posťažovať, tak asi len na to, že sa ešte stále neviem naklonovať a že deň má ešte stále len 24 hodín. Poďte si ale prečítať, čo som teda robila.

Audit IATF

Ako dodávateľ pre automobilový priemysel môj klient obhajoval certifikáciu IATF. Moja rola bola pripraviť dokumentáciu a všetky relevantné podklady za oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov. IATF stojí a padá na dôkazoch, a tak sme trávili dni kontrolovaním a usporadúvaním zoznamov účastníkov školení, školiacich protokolov, školiacich plánov, hodnotiacich hárkov, certifikátov a licencií. Rozsah vzdelávania u môjho klienta je široký. Začína vstupným BOZP školením a ďalej pokračuje zaškolením na prácu. To už je špecifické zaškolenie podľa pracovného zaradenia, doklad ku tomu ale musí byť. Nasledujú rôzne preškolenia, či už povinné zo zákona, alebo také, ktoré vzniknú ako požiadavka na zavedenie nového výrobku a tiež školenia na priebežný rozvoj kompetencií zamestnancov. 

Vzdelávanie

Sotva som sa spamätala z auditu, nastal čas pripraviť dvojdňový outdoor workshop. Cieľom bolo, aby sa nové vedenie spoločnosti zoznámilo s riadicimi pracovníkmi a vybudovali sa základy kvalitnej tímovej spolupráce na manažérskej úrovni. Mala som veľké šťastie, že keď som ako lektora oslovila Karola Heriana, mal práve náhodou voľný termín. Vedela som, že o obsahovú časť workshopu si starosť robiť nemusím, na Karola sa môžem stopercentne spoľahnúť. Na plecia mi však padla tá pre mňa nepríjemnejšia časť práce – organizácia a logistika. 

Orieškom bolo nájsť vhodné miesto v rámci rozpočtu a primeranom rádiuse od sídla firmy, také, ktoré by malo aj dostatok slušných ubytovacích kapacít a kvalitnú školiacu miestnosť a k tomu aj dobrú kuchyňu. Úlohu sa mi podarilo splniť tak, že školiaca miestnosť bola za jedna, strava za tri a ubytovanie … no, bolo také pionierske. Našťastie to všetci zobrali s humorom a z workshopu vedeného Karolom sme načerpali kopu vedomostí aj inšpirácie. Ďalší outdoor workshop zameraný na zručnosti lídra v oblasti autmotive a firemné hodnoty sa uskutočnil o pol roka. Tentokrát školenie realizovala IPA Slovakia a druhý deň som odškolila ja. 

Ako pre školiteľa bolo pre mňa zaujímavé vidieť, aký reálny efekt má externé vzdelávanie na každodennú prax účastníkov. Atmosféra workshopu bola skvelá. Účastníci s nadšením a naplno spolupracovali na modelových situáciách. Hoci úlohy boli náročné, komunikácia neviazla, ujasňovali sa komunikačné vzorce a tímove roly. Dokonca aj po školení bola pár dní atmosféra tak nejak iná, dobrý mesiac po workshope sme chodili usmievaví po firme, čo nebolo na škodu veci. Čoskoro však denno-denné problémy zatienili dobré úmysly, nahlodali motiváciu a vôľu ku zmene. Nakoľko sa tento model opakoval po každom školení, dnes si ani nie som istá, či je vôbec možné preniesť nové vedomosti do každodenných činností a upevňovať nové návyky v starom prostredí. Úprimne povedané, dnes už trošku pochybujem, aká je vôbec merateľná návratnosť investície pri soft skillových firemných školeniach. 

Nábor/ Recruitment 

Toto všetko sa ešte dialo v čase, keď môj klient intenzívne prijímal zamestnancov. Nebolo mojou úlohou sa operatívne na organizácii pracovných veľtrhov podieľať, skôr poradiť, iniciovať aktivity a nasmerovať ľudí. Tentokrát mi pomohla mimoriadne šikovná projektová manažéra Lenka, s ktorou sme už podobným spôsobom spolupracovali v novemberi predošlého roka. Plagáty a dotazníky boli natlačené, perá s logom a nejaké skromné merchendise ležali vybalené na pultíkoch. Jediný problém bol, že neboli ľudia. Po dvoch dňoch sme odchádzali s 37 životopismi. Ešte depresívnejšie boli výsledky zo stretnutia so stredoškolákmi z trnavského regiónu. Ich predstava o zamestnaní je “niečo nenáročné” a plat by si predstavovali od 800 eur v čistom vyššie. Pri našom stole sa minipohovoru zúčastnilo 54 účastníkov a životopis mali pripravení 2. 

GDPR 

Medzičasom sa mi podarilo konečne sa dostať na školenie, ktoré ma pripravilo na rolu zodpovednej osoby (DPO) podľa GDPR. Ani neviem povedať, aká som šťastná, že som si toto školenie urobila a že som sa téme venovala priebežne už v predstihu. Keď čítam tie rôzne nezmysly, fámy a mýty o GDPR, nestíham sa diviť. Najviac ma mrzí, keď vidím, že spoločnosť aj má vypracovné zásady ochrany osobných údajov, ale celkom zle, čiže neplatne. Žiaľ, málokto vie, ako má vlastne taká dokumentácia vyzerať. Kritickým problémom je aj pro forma vymenovanie zodpovednej osoby. Ušetrené náklady sa môžu ľahko rozkotúľať, keď príde na kontrolu dozorný orgán alebo sa svojich práv začne dožadovať nejaká vyplašená dotknutá osoba. 

Najčastejším omylom je tvrdenie, že spoločnosť osobné údaje nespracúva, “veď my len”… príjmeme objednávku e-mailom, uložíme životopis do databázy, ku ktorej nemá nik okrem personalistu prístup a tak ďalej a tak podobne. Dobrá správa ale je, že podľa nariadania GDPR je všetko spracúvanie povolené – ak má účel a právny základ. A ten musí byť popísaný v Zásadach ochrany osobých údajov a prenesené v prípade potreby do príslušných pracovnýchp postupov a smeníc. Je to vlastne tak trochu ako IATF, všetko musí byť zdokumentované. 

Moje školenia

Vzhľadom ku iným pracovným povinnostiam ale aj vzhľadom ku nečakaným rodinným a zdravotným starostiam, som tento rok školila menej ako zvyčajne. Najžiadanejšie školenia roku 2018 boli behaviorálne vedenie pracovného pohovoru, vedenie hodnotiacich rozhovorov, manažérske zručnosti a prezentačné zručnosti. Podľa tejto spätnej väzby z trhu som upravila aj program na rok 2019. 

Veľmi rada by som po dlhšej dobe školila aj interných školiteľov alebo externých lektorov, ktorí majú záujem rozšíriť svoje zručnosti, ale uvidíme, či bude po tejto téme dopyt. V ponuke sú. A ešte by ma potešilo, keby som sa mohla podieľať na zavedení mentoringovej kultúry v spoločnostiach. Je to jednoduchý krok, na ktorý sa stačí len dobre pripraviť a vyškoliť svojich mentorov. 

Prednášková činnosť 

Uprostred horúceho augusta ma potešilo opätovné pozvanie od portálu kariera.sk, ktorý organizuje pravidelné HR raňajky. Veľmi rada chodievam na tieto milé stretnutia, pretože majú veľmi príjemnú atmosféru a stretnem tam vždy príjemných ľudí. Ako rečníkovi sa mi zase páči, že mi nechávajú voľnú ruku pri výbere tém, necenzurujú mi obsah ani formu prezentácie a ja mám príležitosť trochu experimentovať, hoci sa mi na začiatku vždy trasie hlas aj nohy. V lete sme sa dohodli na téme s názvom “Kto potrebuje firemné vzdelávanie?”. Záujem a spätná väzba z publika mi padli veľmi dobre po ľudskej, aj profesionálnej stránke. 

Personalistika

Rok 2018 priniesol niekoľko podstatných zmien v oblasti zamestnávania. Ťažko vybrať, ktorá zmena bola podstatnejšia – či tá o trinástych a štrnástych platoch, tá o príplatkoch za prácu v soboty, nedele a sviatky alebo zákonom ukotvená povinnosť zverejňovať výšku platu v pracovnom inzeráte. 

V súvislosti s GDPR som nastavovala u mojich klientov personálne procesy tak, aby boli v súlade s týmto nariadením. Boli prípady, keď sme len zľahka učesali existujúce smernice, ale aj také, keď sme ich prepisovali celé. Po úpravach nasledovali preškolenia a oboznámenia manažérov a poverených osôb. 

Rok 2019 nám prináša ďalšie perličky, vlastne poriadne drahé perly. Prvá sa volá povinné zverejňovanie voľných pracovných miest – môžete si vybrať či na Profesii alebo na ÚP; a druhou je  povinný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca. Už skrátka nestačí, že zamestnávateľ platí zamestnancovi počas dovolenky mzdu, teraz mu ešte aj prispeje na rekreáciu. 

Personálny audit

Koniec roka 2018 mi priniesol mimoriadne zaujímavú zákazku. Vďaka sieti LinkedIn sme sa virutálne a vďaka kariera.sk aj naživo spoznali s kolegom z HR branže. Ďakujem za odporúčanie mojej osoby, personálny audit, ktorý som vykonala vo výrobnej firme na Záhorí bol pre mňa ľudsky aj odborne obohacujúcim zážitkom. Ak sa s klientom dohodneme na istej miere publicity, pozdieľam prípadovku. 

… a zase IATF 

Rok s rokom sa stretol a môj kľúčový klient sa chystá na ďalší IATF audit. Pretože sa počas roka 2018 vo mne prebudili sklony ku byrokracii, s radosťou som absolvovala trojdenné školenie a stala som sa certifikovanou internou auditorkou podľa IATF. Jasné, jeden certifikát zo mňa experta nerobí. Ale cítim sa oveľa lepšie pripravená na požiadavky auditora, chápem, prečo ich má a viem, ako ich splniť.

Čo očakávam od roku 2019?

Uvidíme, či tento rok bude viac o poradenstve alebo o vzdelávaní. Baví ma oboje a som veľmi rada, že môžem tieto činnosti vykonávať priebežne a súbežne, navzájom sa krásne dopĺňajú a pomáhajú mi budovať špecifický know-how.

V každom prípade, od februára som naplánovala pár otvorených kurzov mesačne, verím, že si vyberiete. Firemné vzdelávanie je v ponuke tiež, ako aj poradenské služby a služby týkajúce sa GDPR. Plus, mám isté tajné plány, o ktorých vám poreferujem zase o rok, sa mi podarí realizovať ich. A ešte som si dala záväzok prispieť na tento firemný blog aspoň raz týždenne novým článkom. Tém je dosť a dosť. Tak držte palce, nech sa to podarí.

Prajem vám šťastný a úspešný rok 2019!